Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 389Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 389
16.12.2009

 

Katsaus

 

STLTK § 389

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle saatettiin katsauksessa tiedoksi:

 

1) Lautakunnalle jaettiin Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuuskertomus 201/2009: Kainuun hallintokokeilun tila

 

2) Terveysjohtaja Mauno Saari kertoi Kuhmon terveysaseman toiminnasta ja tilanteesta IV-XI 2008/2009

 

3) Lautakunnalle jaettiin 17.2.2010 järjestettävän IV Hyvinvointikunta foorumin alustava ohjelma

 

4) Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen kiitti lautakuntaa suuresta paneutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin sekä erinomaisesta yhteistyöstä kuluneena vuonna.

 

5) Puheenjohtaja Pekka Heikkinen kiitti lautakuntaa ja virkamiehiä arvokkaasta työpanoksesta.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja tervyeyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Terveysjohtaja Mauno Saari oli läsnä tämän asian esittelyn aikana klo 13:35-14:18

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©