Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 345Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 345
16.12.2009

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboraotrion hinnasto vuodelle 2010

 

STLTK § 345

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 17.12.2008 § 315 Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboratorion palveluhinnaston vuodelle 2009.

 

Ohessa Kainuun maakunta -kuntayhtymän kliinisen laboratorion oman tuotannon tutkimushinnasto.

 

Alihankintana ostettavien tutkimuksien hinnasto on tullut voimaan 1.9.2009 käydyn tarjouskierroksen pohjalta.

 

Itse tehtyjen laboratoriotutkimusten hintoja on nostettu 2%:lla kustannusten nousua vastaavasti. Kliinisen neurofysiologian tutkimukset kallistuvat 4%:lla, johtuen ostetun konsulttipalvelun kallistumisesta.

 

Verituotteiden hinnat ja SPR:n laboratoriotutkimusten hinnat pysyvät ennallaan.

 

Hinnastossa on lisäksi liite isyystutkimusten hinnoittelusta.

 

Liitteenä on laboratorion tutkimushinnasto vuodelle 2010.

 

Liite nro: 1

 

Lisätietoja asiasta antavat ylilääkäri Pekka Ruuska, puh. 08 6156 2133 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan laboratorion palveluhinnaston vuodelle 2010.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©