Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 346
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 346
16.12.2009

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2010

 

STLTK § 346

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 17.12.2008 § 309 ja täydensi 28.1.2009 § 21 ja 4.11.2009 § 293 erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnastoa vuodelle 2009, johon on sosiaali- ja terveystoimialalla laskettu laskutuksen perusteeksi aiheutumisperiaatteen mukaisesti käyntien, hoitopäivien ja hoitopakettien hinnat.

 

Avohoidon palveluista peritään hoidon vaativuuden ja tutkimusten kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti ryhmitelty käyntiin perustuva hinta. Lisäksi laskutusperusteena on tietyistä tutkimus- ja hoitokokonaisuuksista koostuvia hoitopaketteja.

 

Vuodeosastohoidosta peritään kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti määritelty hoitopäivän hinta. Lisäksi laskutusperusteena on hoitopaketteja, jotka sisältävät esim. hoitoon kuuluvan leikkauksen, muut toimenpiteet ja tutkimukset sekä tarpeen mukaiset hoitopäivät, kuitenkin enintään hoitopakettikohtaisesti määritellyn määrän hoitopäiviä.

 

Kuntayhtymään kuulumattomien ns. ulkokuntien laskutuksessa noudatetaan liitteenä olevaa hinnastoa ja hinnat ovat ulkokunnille lopulliset. Lomapäivien kuntalaskutus noudattaa potilaalta perittävien asiakasmaksujen laskutusperusteita. Hinnat sisältävät myös suunnitelman mukaisten poistojen ja peruspääoman koron aiheuttamat kustannukset. Potilaille ostopalveluina hankittavat palvelut, vaativan erityistason, erityistason ja muut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan kunnilta läpilaskutusperiaatteella kuukausittain.

 

Täyden korvauksen potilaiden hoidosta peritään hinnaston mukainen hinta ja asiakasmaksu.

 

Liite nro: 2

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnaston vuodelle 2010.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©