Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 347
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 347
16.12.2009

 

Puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset 1.1.2010

 

STLTK § 347

 

Vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen, kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien pitkäaikaisen asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen, mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä lasten/nuorten ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon puitesopimuksen hintoja on tarkistettu 1.1.2010.

 

Puitesopimukset ovat olleet voimassa 1.9.2006 - 31.8.2009, jonka jälkeen on voimassa optioaika 1.9.2009-28.2.2011.

 

Hinnat olivat sitovia 31.12.2007 saakka, jonka jälkeen hinta on muutettavissa vain kerran kalenterivuodessa. Hintojen nostamisesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys ja perustelu kaksi kuukautta etukäteen, jonka perusteella kuntayhtymä kutsuu tarvittaessa palveluntarjoajan hintaneuvotteluihin. Kiinteän hinta-ajan jälkeen hintoja voidaan tarkistaa henkilökustannusten osuudelta palkkakustannusindeksin (80 %) mukaisesti ja muiden kustannusten osuudelta elinkustannusindeksin (20 %) mukaisesti sekä tarjouspyynnön sopimusehtojen mukaisesti.

 

Liitteisiin on koottu palveluntuottajien hinnantarkistusesitysten pohjalta taulukot 1.1.2010 voimaan tulevista hinnankorotuksista.

 

Liitteet nro: 3 - 4

 

Lisätietoja asiasta antavat talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. 08 6156 7335, 044 710 1335 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen, kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien pitkäaikaisen asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä lasten/nuorten ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon puitesopimuksen hinnan tarkistukset 1.1.2010 alkaen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©