Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 klo 10.00 - 14.24


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  339 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  340 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  341 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikataulu kevätkaudella 2010
  342 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuollon 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2010
  343 Suun terveydenhuollossa perittävät maksut 1.1.2010 alkaen
  344 Terveydenhuollon maksut 1.1.2010 alkaen
  345 Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboraotrion hinnasto vuodelle 2010
  346Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2010
  347Puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset 1.1.2010
  348 Kansanterveyslain 22 §:n mukaisten ja muiden palveluiden vuoden 2010 korvauslaskelmat
  349 Kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja yksityisissä hoitokodeissa 1.1.2010 alkaen
  350 Henkilökohtaisen avun välitystehtävän hoitaminen
  351Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteiden tarkistaminen 1.1.2010
  352 Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2010 alkaen
  353Kainuulaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013
  354 Suomussalmen kehitysvammapalveluiden uudet tilat (vammaispalvelukeskus)
  355Risto-kodin vuokraaminen Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistykseltä kehitysvammaisten asuinyksiköksi
  356 Perhehoitoasiakkaan asiakasmaksu ja käyttövara
  357 Kuntalaisaloite: Lääkäri toisen asteen kouluterveydenhuoltoon
  358 Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen
  359 Valtuustoaloite: Suomussalmen kirkonkylän kotipalvelun tilojen kunnon kartoittaminen ja toimitilan siirto vanhasta neuvolasta terveisiin tiloihin Palvelutuville sekä henkilöstön riittävyyden turvaaminen asiakasmäärään suhteutettuna
  360 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen 1.1.2010 alkaen
  361 Kotihoidon asiakkaaksi ottamisen periaatteet Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 1.1.2010 alkaen
  362 Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen
  363 Kotihoidon maksut ja tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja -maksut 1.1.2010
  364 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrääminen 1.1.2010
  365Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoitokodeissa ja yksityisissä hoitokodeissa maakunnan asiakkailta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen
  366 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan esittely
  367Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Sosiaali- ja terveysministeriöltä Kaste -ohjelman rahoituksesta haettava yhteishanke "KYTKE -kodin ja asiakkaan yhdistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan palveluketjuun"
  368Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Sosiaali- ja terveysministeriöltä Kaste -ohjelman rahoituksesta haettava yhteishanke "RAMPE- Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon"
  369Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Sosiaali- ja terveysministeriöltä Kaste -ohjelman rahoituksesta haettava yhteishankse "OSUMA - Uudet roolitukset ja työnjako sosiaali- ja terveydenhuollossa"
  370Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/ Kaste ohjelmaan kuuluva TUKEVA 2 -lapsiperheiden hyvinvointihankkeen jatkohanke
  371Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Vammaispalvelujen parhaat palvelurakenteet ja -prosessit -hankesuunnitelma
  372 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Tieto toiminnaksi -hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa, II osa
  373 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan esitys sotainvalidien palveluhintojen tarkistamisesta
  374 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ilmoitukset hintojen tarkistamisesta
  375 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveuntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kainuun Kanerva
  376 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ilmoitukset hintojen tarkistamisesta/Kotipalvelu Auringolla Oy
  377 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/ Lehtikankaan lähihoito
  378 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Airin Hoitopiste
  379 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Sinivakka Oy
  380 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Onni Oy
  381 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy
  382 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kainuun maakunta -kuntayhtymä
  383 Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille maksettavista erilliskorvauksista koskien hoitotakuun toteutumista (JUKO ry)
  384 Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille maksettavista erilliskorvauksista koskien hoitotakuun toteutumista (TEHY Kainuu ry)
  385 Pitkäaikaistyöttömien terveyden ja työkyvyn edistäminen kunnissa
  386 Viranhaltijapäätökset
  387 Ilmoitusasiat
  388 Erikoissairaanhoidon päivystyksen lääkäritoiminta
  389 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Horttana Liisa perhepalvelupäällikkö
  Ylävaara Helena perhepalvelujohtaja
  Honkanen Pekka yleislääketieteen professori
  Pikkarainen Marita kehittämispäällikkö
  Saari Mauno terveysjohtaja


©