Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 38Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 38
10.02.2010

 

Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2010

 

STLTK § 38

 

Maakuntahallitus hyväksyi 1.2.2010 § 33 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeissa määritellään laskujen hyväksymisoikeus seuraavasti:

 

"Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeuttamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion toteutumisen seurannasta.

 

Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla.

 

Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut ylläpitää luetteloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkaistaan intranetissä osoitteessa: http://kaima.kainuu.fi/hallitus/(talouspalvelut/tiedotteet)."

 

Sosiaali- ja terveystoimialan laskujen ja tositteiden yleishyväksyjinä toimivat toimialajohtaja ja talouspäällikkö. Toimialan tulosalueiden johtajat hyväksyvät omien tulosalueidensa laskut ja tositteet sekä vastuualueiden- ja tulosyksiköiden päälliköt omien tulosyksiköidensä laskut ja tositteet.

 

Lisäksi sosiaalitoimessa toimivat laskujen hyväksyjinä sosiaalityöntekijät sekä elatusturva- ja toimeentulotukiasioita hoitavat toimistotyöntekijät toimenkuviensa mukaisesti.

 

Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. 08 6156 7335, 044 7101 335 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy laskujen ja tositteiden hyväksymisen sosiaali- ja terveystoimialalla esitetyllä tavalla.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©