Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 39Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 39
10.02.2010

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi vuonna 2010

 

STLTK § 39

 

Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1.2.2010 § 33. Täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty hankinnat/hankintarajat seuraavasti:

 

5. HANKINNAT / HANKINTARAJAT

 

Kaikki tarvikehankinnat tehdään keskitetysti Materiaalipalvelujen (= hankintatoimisto) kautta. Materiaalipalvelut kilpailuttavat hankinnat ja yksiköt tekevät kaikki tilauksensa keskusvarastosta. Vapautuva kalusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yksiköiden käyttöön. Materiaalipalvelulla on valtuus ja velvollisuus yhtenäistää maakunnan puhelin- ym. kalusto-, laite- ja työvaatehankinnat kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

 

- Investointien hankintaraja on 15 000 €.

- Pienhankintojen hankintaraja on 2 000 €.

- Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta keskitetään Tietohallintopalveluihin: http://kaima.kainuu.fi/hallitus/ (tietohallintopalvelut/atk-hankinnat).

- Muut hankinnat keskitetään materiaalipalvelujen yksikölle.

 

Alle 15 000 euron hankinnoista päättää kukin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puitteissa.

 

Yli 15 000 euron hankinnoissa ja sopimuksissa ovat seuraavat hankintarajat:

 

Hallitus/lautakunta
yli 500 000 euroa

Maakuntajohtaja
enintään 500 000 euroa

Toimialajohtaja
enintään 500 000 euroa

Tulosalueenjohtajat
enintään 250 000 euroa

Vastuualueenpäälliköt
enintään 100 000 euroa

 

Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: http://kaima.kainuu.fi/hallitus/ (materiaalipalvelut).

 

Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. 08 6156 7335, 044 7101 335 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää delegoida johtosäännöllä sille määrättyä toimialan sopimusten ja sitoumusten sekä hankkeiden ja hankintojen päätösvaltaa toimialajohtajalle, tulosaluejohtajille ja vastuualuejohtajille maakuntahallituksen hyväksymien rajojen mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©