Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 41Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 41
10.02.2010

 

Järjestöille vuonna 2010 toimintatukena ja kohdeavustuksina myönnettävien avustusten myöntämisperusteet

 

STLTK § 41

 

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 7 §:n 8 kohdan mukaan lautakunta ratkaisee toimialaansa kuuluvien avustusten myöntämisen.

 

Sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville kainuulaisille järjestöille voidaan myöntää toimintatukena ja kohdeavustuksina vuoden 2010 talousarvioon varatun 10 000 euron suuruisen määrärahan puitteissa.

 

Kohdentamattomat toiminta-avustukset eivät ole tarkoituksenmukaisia. Etusijalla avustuksia myönnettäessä ovat maakunnalliset järjestöjen yhteisiä toimintaedellytyksiä lisäävät sekä sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävät kohdeavustukset ja toimintatuet.

 

Kohdeavustusten maksatuksessa noudatetaan yhtenäistä maksukäytäntöä, jonka mukaan avustukset maksetaan suoraan palvelun tai tavaran toimittajalle. Laskut tulee osoittaa suoraan Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Ostolaskut, PL 401, 87070 Kainuu. Lisäksi laskun lisätiedoissa on oltava viitteenä avustusta saaneen järjestön ja sen yhteyshenkilön tiedot.

 

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää,

 

1) julistaa sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittavien kainuulaisten järjestöjen ja yhteisöjen haettavaksi 31.3.2010 klo 16.00 mennessä vuoden 2010 yksilöidyt toiminta- ja kohdeavustukset ja

 

2) ettei määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia oteta huomioon,

 

3) käyttää avustusten myöntämiskriteerinä sitä, että järjestön toimialueena on koko hallintokokeiluun osallistuvan Kainuun alue,

 

4) ettei se vuonna 2010 myönnä kohdentamattomia toiminta-avustuksia, ja

 

5) että esitykset yksilöidyistä toiminta- ja kohdeavustuksista tuodaan lautakunnan päätettäväksi sekä

 

6) että avustuspäätökseen liitetään ehto, joka mahdollistaa takaisinperinnän, mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©