Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 44Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 44
10.02.2010

 

Sairaanhoitajan ja kahdeksan (8) ohjaajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.6.2010 alkaen

 

STLTK § 44

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (16.12.2009 § 355) vuokrata Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistykseltä kehitysvammaisten asuinyksiköksi Vuolijoella sijaitsevan Risto-kodin tilat edellyttäen, että vaaditut lisävarusteet hankitaan sekä korjaus- ja muutostyöt sekä kosteus-, mikrobi- ja asbestitarkastukset tehdään.

Risto-kodin tiloihin perustetaan yövalvottu asuinyksikkö kahdeksalle kehitysvammaiselle. Tämän hetkisen asukaskartoituksen mukaan Risto-kotiin sijoitetaan neljä asukasta Kuusanmäeltä, kaksi Paltamon vuodeosastolta, yksi ostopalveluista ja yksi kotihoidosta. Risto-kodin asumispaikkojen avulla puretaan Kuusanmäen laitoshoitoa ja mahdollistetaan uusia asumisjärjestelyitä tavoitteena avohoitoyksiköiden perustaminen. Paltamon vuodeosastolla olleet kehitysvammaiset joudutaan sijoittamaan uuteen ryhmäkotiin vuodeosaston muutosten vuoksi.

 

Ryhmäkodin vähimmäishenkilömäärä on yhdeksän (9) vakanssia, jolloin kaksi (2) henkilöä on paikalla päiväaikaan klo 7 - 21 ja yksi (1) henkilö yöaikaan. Hoitokodin vastuuhenkilön tulee olla sairaanhoitajan koulutuksen saanut, jolloin varmistetaan sairaanhoidollinen osaaminen yksikössä.

 

Kuluvan vuoden talousarvioon varattiin ostopalveluihin 300 000 euron määräraha uusien asumispalvelupaikkojen käyttöönottoa varten, koska talousarvion tekovaiheessa ei tarkkaan vielä tiedetty, miten uudet asumispaikat tullaan järjestämään. Käyttösuunnitelman vahvistuksen yhteydessä ko. määräraha siirretään ryhmäkotitoimintaan. Yhdeksän kuukauden toimintakulut ovat n. 330 000 euroa ja toimintatuotot n. 40 000 euroa.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että mikäli Risto-kodin tilat saadaan suunnitelman mukaisesti käyttöön, niin maakuntahallitus päättää perustaa 1.6.2010 alkaen seuraavat työsopimussuhteiset vakanssit:

 

Vakanssinumero
Nimike
Hinnoittelutunnus
900094
Sairaanhoitaja
03HOI030
900095
Ohjaaja
04SOS06A
900096
Ohjaaja
04SOS06A
900097
Ohjaaja
04SOS06A
900098
Ohjaaja
04SOS06A
900099
Ohjaaja
04SOS06A
900100
Ohjaaja
04SOS06A
900101
Ohjaaja
04SOS06A
900102
Ohjaaja
04SOS06A

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©