Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 48Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 48
10.02.2010

 

Toimeentulotukisihteerin viran perustaminen 1.6.2010 alkaen

 

STLTK § 48

 

Toimeentulotukilakiin lisättiin 1.1.2008 lukien toimeentulotukihakemusten käsittelyä koskevat määräaikasäännökset. Kiireelliset hakemukset on käsiteltävä 1 arkipäivän ja muut viimeistään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun ne on tarvittavien liitteiden kera jätetty/saapuneet käsiteltäviksi.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä jouduttiin vuoden 2009 alkupuolella lisäämään työpanosta hakemusten käsittelyyn, koska säädetyissä määräajoissa pysyminen tuotti vaikeuksia kaikissa toimipisteissä, eniten Kajaanissa. Elatustuen Kelalle siirron yhteydessä vapautuneesta työpanoksesta yli puolet siirrettiin toimeentulotukihakemusten käsittelyyn kaikissa toimipisteissä ja Kajaanissa käsittelyvoimaa lisättiin yhteensä neljän henkilön työpanoksen verran. Näillä toimenpiteillä saavutettiin tyydyttävä tilanne kaikkien toimipisteiden osalta viime syksyn aikana. Säädetyissä määräajoissa pysytään silloin, kun kaikki käsittelijät ovat töissä. Lomien ja muiden poissaolojen aikana tapahtuu kuitenkin määräaikojen ylityksiä.

 

Toimeentulotuen hakijoiden määrä on kasvussa. Vuoden 2009 aikana hakijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,3% koko maakunnan alueella. Ylä-Kainuun alueella hakijoiden määrä laski noin 5%, mutta muilla alueilla se kasvoi. Kajaanissa kasvu oli 10,5% (212 kpl). Todennäköistä on, että kasvu jatkuu edelleen alkaneena vuonna. Tästä seuraa se, ettei riittävän hyvää käsittelytilannetta kyetä ylläpitämään enää jatkossa, ellei työpanosta käsittelyyn lisätä. Kaikkein vaikein tilanne tulee olemaan kesäaikana. Kajaanin toimipisteeseen tarvitaan yksi toimeentulotukisihteeri lisää ja lisäksi kesäkuukausiksi loman sijaisia.

 

Maakuntavaltuuston hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan v. 2010 sisältyy yhden uuden toimeentulotukisihteerin viran perustaminen. Talousarvioon on varattu määrärahat uutta virkaa varten.

 

Tehtävässä edellytetään ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Hinnoittelutunnus on 01TOI010, taso 3.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että se perustaa 1.6.2010 alkaen yhden uuden toimeentulotukisihteerin viran, joka sijoitetaan perhepalveluihin aikuissosiaalipalveluiden vastuualueelle. Toimeentulotukisihteerin hinnoittelutunnus 01TOI010, taso 3 ja vakanssinumero 201565.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©