Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 49Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 49
10.02.2010

 

Toistaiseksi voimassa olevien 30 työsopimussuhteisen ja yhden virkasuhteisen vakanssin perustaminen

 

STLTK § 49

 

Vanhuspalvelujen toiminnan painopisteenä on ensisijaisesti avohoitopainotteisuus, joka korostaa kotihoidon ensisijaisuutta. Sen lisäksi nopean diagnostiikan yksikön toiminnan aloittamisen johdosta on resursoitava kotihoidon sairaanhoidollista osaamista kaikilla seuduilla. Talouden tasapainottamisohjelmassa on vuosille 2008 -2012 esitetty keskeiset vanhuspalvelujen painopistealueet. Joista kuluvan vuoden aikana on meneillään useita toiminnallisia muutoksia em. suunnitelman mukaisesti ja ne edellyttävät vakinaisen henkilöstön lisäämistä. Esimerkiksi omien toimintayksikköjen yhteyteen ollaan perustamassa erilaisia päivätoimintapisteitä joista Kallion päivätoiminta on jo käynnistynyt tammikuun alusta. Myös ympärivuorokautisten palvelujen puolella on muutoksia jotka edellyttävät vakinaisen henkilöstön palkkaamista. Palvelukeskus Himmeliin remontoidaan vuoden 2010 aikana kolme kahden hengen huonetta jolloin saadaan käyttöön lisää kuusi asukaspaikkaa. Vastaavasti Kajaanin seudulla hoitokoti Toppilassa avataan haasteellisten käyttäytyvien psykogeriatristen vanhusten yksikkö, jossa on kymmenen asukaspaikkaa.

 

Kajaanin seudun muistipoliklinikan yksi vakanssi sekä Ylä-Kainuun kotihoidossa viisi vakanssia on ollut täytettynä jo vuoden 2009 aikana määräaikaisilla työsopimussuhteilla jotka esitetään nyt vakinaistettavaksi. Lisäksi yksi vakanssi on hankittu päivätoiminnan ostopalveluna Kajaanin seudulla joka on vuonna 2009 joka nyt esitetään vakinaistettavaksi.

 

Esitettäviin vakansseihin on varattu vanhuspalveluiden tulosalueen toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa vuodelle 2010 määrärahat.

 

Lisätietoja asiasta antaa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 7101 669 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että se päättää perustaa 30 toistaiseksi voimassa olevaa työsopimussuhteista vakanssia ja yhden virkasuhteisen vakanssin seuraavasti:

 

1.6.2010 alkaen:

Vakanssi
Nimike
Hinnoittelutunnus
001151
Sairaanhoitaja
03HOI030
001152
Sairaanhoitaja
03HOI030
001153
Sairaanhoitaja
03HOI030
001154
Sairaanhoitaja
03HOI030
001155
Sairaanhoitaja
03HOI030
001156
Sairaanhoitaja
03HOI030
001158
Lähihoitaja
03HOI040
001159
Lähihoitaja
03HOI040
001160
Lähihoitaja
03HOI040
001161
Lähihoitaja
03HOI040
001162
Lähihoitaja
03HOI040
001163
Lähihoitaja
03HOI040

 

1.7.2010 alkaen:

Vakanssi
Nimike
Hinnoittelutunnus
001150
Vastaava hoitaja
03HOI020 (virkasuhde)
001157
Sairaanhoitaja
03HOI030
001164
Lähihoitaja
03HOI040
001165
Lähihoitaja
03HOI040
001166
Lähihoitaja
03HOI040
001167
Lähihoitaja
03HOI040
001168
Lähihoitaja
03HOI040
001169
Lähihoitaja
03HOI040
001170
Lähihoitaja
03HOI040
001171
Lähihoitaja
03HOI040
001172
Lähihoitaja
03HOI040
001173
Lähihoitaja
03HOI040
001174
Lähihoitaja
03HOI040
001175
Lähihoitaja
03HOI040
001176
Lähihoitaja
03HOI040
001177
Lähihoitaja
03HOI040
001178
Lähihoitaja
03HOI040
001179
Lähihoitaja
03HOI040
001180
Toimintaterapeutti
03HOI030

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©