Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 54
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 54
10.02.2010

 

Barona Hoiva Oy:n ilmoittautuminen palvelusetelijärjestelmään vanhusten kotihoidon ja omaishoidon lomituspalvelun palveluntuottajaksi

 

STLTK § 54

 

Barona Hoiva Oy on ilmoittautunut 22.12.2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi vanhusten kotihoitoon ja omaishoidon lomituspalveluihin.

 

Yritys täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (603/1996) asetetut vaatimukset. Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen vastuuvakuutus on otettu 23.4.2009.

 

Yrityksessä työskentelee yrittäjän ilmoituksen mukaan 10 työntekijää, henkilöt ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Barona Hoiva Oy toimii osoitteessa Valontie 1 C 15, 88300 Paltamo.

 

Yrityksen tarjoamat palvelut ovat kotihoito, kotisairaanhoito, tukipalvelut ja sairaan lapsen kotihoito.

 

Vanhuspalveluissa palveluseteli myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 16.12.2009 § 362 hyväksyttyjen myöntämisperusteiden mukaisesti.

 

KOTIHOITO / KOTIPALVELU / SAIRAAN LAPSEN KOTIHOITO

hinnat ilman arvonlisäveroa

arkipäivä

klo 7-18
27 €/h

arki-ilta

klo 18-21
31 €/h

arki-ilta ja yö
klo 21-07
40 €/h

lauantai

klo 07-21
34 €/h

sunnuntai ja pyhät
klo 07-21
50 €/h

 

Minimi laskutusaika 15 min.

 

Erikseen laskutetaan:

- matkakorvaukset yli 10 km matkalta 0,45 €/km

- yli 9 tunnin yhtäjaksoisesta työstä lisäkorvaus sopimuksen mukaan

 

TUKIPALVELUT (mm siivous, kaupassakäyntiapu)

arkipäivä

klo 7-18
25 €/h

arki-ilta

klo 18-21
29 €/h

arki-ilta ja yö
klo 21-07
38 €/h

lauantai

klo 07-21
32 €/h

sunnuntai ja pyhät
klo 07-21
50 €/h

siivous asiakkaan omilla välineillä
26 €/h (ark. klo 7 -18)

siivous palveluntuottajan välineillä
30 €/h (ark. klo 7 -18)

 

Minimi laskutusaika 15 min.

Erikseen laskutetaan:

- matkakorvaukset yli 10 km matkalta 0,45 €/km

- yli 9 tunnin yhtäjaksoisesta työstä lisäkorvaus sopimuksen mukaan

 

Yrityksen ilmoitus hoivapalveluyrittäjän yhteystiedoista ovat liitteenä.

Liite nro: 6

 

Lisätietoja antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Barona Hoiva Oy:n ilmoituksen tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosta, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 15:18-15:28.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©