Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 31Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 31
10.02.2010

 

Coronaria WellCare Oy:n edustaja

 

STLTK § 31

 

Coronaria WellCare Oy:n edustaja on kutsuttu lautakunnan kokoukseen keskustelemaan lautakunnan kanssa Kuhmon terveysaseman tilanteesta.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja antaa virkamiehille jatkovalmisteluohjeita.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Kokouksessa olivat kuultavina Coronaria WellCare Oy:stä toimitusjohtaja Jari Mäki-Runsas, tuotejohtaja Antti Hynninen ja palvelupäällikkö Riika Viik sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymästä terveysjohtaja Mauno Saari ja terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoiminnan vastuualuepäällikkö Asta Komulainen. He olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 12:08-13:33.

 

Anneli Kinnunen esteellisenä poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi 13:33-14:08. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskusteli asiasta ja päätti vaatia, että Coronaria WellCare Oy:n toiminnan on oltava tarjouksen edellyttämällä tasolla kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja samalla lautakunta päätti, että se tarkastelee asiaa uudelleen kokouksessaan 26.5.2010.

_________

 

Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 14:08-14:17.

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©