Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 62Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 62
10.02.2010

 

Katsaus

 

STLTK § 62

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle saatettiin katsauksessa tiedoksi:

 

1) Tuomo Pääkkönen kertoi Kurimon hoitokodin tilanteesta.

 

2) Pirjo Selesniemi esitteli talouden seurantaraportin ajalle 1.1.-31.12.2009, 10.2.2010 tilanteen mukaisena.

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Tämän asian esittelyn aikana kokouksessa oli läsnä talouspäällikkö Pirjo Selesniemi klo 15:33-15:40.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©