Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 32
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 32
10.02.2010

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinta

 

STLTK § 32

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23.9.2009 § 239 käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen maakunnallisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinnan vuoden 2009 aikana ja myönsi valtuudet tarjouspyyntöjen jättämisen edellyttämille jatkotoimenpiteille.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset potilas- ja asiakastietojärjestelmästä. Hankinnasta on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi tietokannassa "Ilmoitus julkisesta hankinnasta" ennakkoilmoitus 30.10.2009 ja hankintailmoitus 20.11.2009.

 

Tarjouspyyntö 75/2009 on liitteenä.

 

Liite nro: 1

 

Tarjouspyynnön laatimisesta, tietojärjestelmän vaatimusmäärittelystä ja tarjousten käsittelystä on vastannut tietohallintostrategiatyöryhmä ja siitä muodostetut alatyöryhmät. Työryhmiin on kuulunut Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan johdon, eri palvelukokonaisuuksien sekä tietohallinnon edustajia.

 

Tarjousten arviointiperusteet

 

Valinnassa noudatetaan kokonaistaloudellista edullisuutta ja siinä käytetään seuraavia arviointikriteerejä:

 

1) Tarjotun järjestelmän kokonaishinta 35 %

- maksimipisteet 35 pistettä

 

2) Laadulliset tekijät 65 %, jakaantuen seuraavasti:

 

a ) Toiminnallisten ominaisuuksien täyttyminen 40 %

- painotetut vaatimukset (kohta 3.2): 10 pistettä

- muiden toiminnallisten ominaisuuksien täyttymisen pisteet lasketaan tarjouksen mukana toimitettavien selvitysten perusteella: 30 pistettä seuraavasti: kertomus 12,5 p, potilashallinto 13,5 p, taustat ja tilastot 4 p vaatimusmäärittelyliitteen kohdan 4.1 mukaan


- maksimipisteet yhteensä 40 pistettä

 

b) Toteutus ja muut toiminnallisuudet 25 %

- kohdassa arvioidaan tarjottua ratkaisua vaatimusmäärittelylomakkeen kohtien 4.2 - 4.6 perusteella seuraavasti: teknisiä ja tietoturva- ja tietosuojaominaisuuksia 6p, tuki- ja ylläpito 5p, toteutusprojekti 10 p sekä vanhojen tietojen käytettävyys 4 p.

- maksimipisteet 25 pistettä

 

Maksimipistemäärä on 100 pistettä.

 

Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä työryhmän tekemä tarjousvertailun yhteenveto.

 

Erillisliite nro: 1

 

Asia esitellään yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. 0500 686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin hallintoylilääkäri Esa Ahosta ja hankintapäällikkö Laila Härköstä. He olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 14:17-14:41.

 

Yhteenveto tarjousmenettelystä:

 

Hankintamenettelynä on avoin hankintamenettely.

Hankinnasta on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi tietokannassa "Ilmoitus julkisesta hankinnasta" ennakkoilmoitus 30.10.2009 ja hankintailmoitus 20.11.2009.

 

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kolmelta tietojärjestelmätoimittajalta, jotka olivat Tieto Healthcare & Welfare Oy, Logica Suomi Oy ja Mediconsult Oy. Tarjousten avaamisesta on tehty avauspöytäkirja.

 

Tarjouspyynnön laatimisesta, tietojärjestelmän vaatimusmäärittelystä ja tarjousten käsittelystä on vastannut tietohallintostrategiatyöryhmä ja siitä muodostetut alatyöryhmät. Työryhmiin on kuulunut Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan johdon, eri palvelukokonaisuuksien sekä tietohallinnon edustajia.

 

Tarjousvertailun tulokset:

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Tieto Healthcare & Welfare Oy, jonka arviointipisteet olivat 96,4. Toiseksi eniten arviointipisteitä sai Logica Suomi Oy 89,4 ja kolmanneksi eniten arviointipisteitä sai Mediconsult Oy 85,8.

 

Tieto Healthcare & Welfare Oy:n tarjouksen kokonaisarvo on neljän (4) vuoden kustannuksilla 2.008.318 € ALV 0 %. Tarjousten arviointiperusteiden yhteenveto on esitetty tarkemmin liitteessä.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä hankkii yhteisen maakunnallisen potilastietojärjestelmän Tieto Healthcare & Welfare Oy:ltä.

 

Perusteluna Tieto Healthcare & Welfare Oy:n tarjous täyttää parhaiten hankinnalle asetetut vaatimukset.

 

Yhtenäisen tietojärjestelmän avulla sosiaali- ja terveystoimialalla työn joustavuutta ja tuottavuutta on mahdollista parantaa tulevaisuudessa merkittävästi.

 

Hankittavalla potilas- ja asiakastietojärjestelmällä turvataan myös liittyminen kansalliseen terveysarkistoon (KanTa) ja liittymisen eReseptin käyttöön (sähköinen lääkemääräys) 1.4.2011 mennessä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©