Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 34Maakuntavaltuusto
§ 98
07.09.2009
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 34
10.02.2010

 

Valtuustoaloite: Saattohoito

 

757/18/180/2009

 

MV § 98

 

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Kari Nikulaisen esittämä Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän (allekirjoittajina V. Matero, T. Rossi-Määttä, R. Piirainen, M. Oikarinen, I. Horto, K. Nikulainen) seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

 

"On tullut ilmi, että saattohoidossa olevia kainuulaisia on hoidettu toisella paikkakunnalla poissa omaisten läheltä. Päättäjien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee mielestämme toimia niin, että saattohoidossa oleva kainuulainen saa viimeisten elinaikojensa hoidon lähellä omaisiaan omalla paikkakunnallaan ja hoito toteutetaan yhteistyössä omaisten ja läheisten kanssa. Lisäksi toivomme, että terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät ammattitaitonsa ilmenneen epäkohdan korjaamiseksi."

 

Maakuntavaltuusto:

 

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti maakuntavaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi.

________

 

STLTK § 34

 

Valtuustoaloitteena (maakuntavaltuutetut Vuokko Matero, Tuula Rossi-Määttä, Markku Oikarinen, Ilkka Horto ja Kari Nikulainen 7.9.2009) on tuotu esiin seuraavaa koskien saattohoidon järjestämistä Kainuun maakunta- kuntayhtymässä.

 

" On tullut ilmi, että saattohoidossa olevia kainuulaisia on hoidettu toisella paikkakunnalla poissa omaisten läheltä. Päättäjien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee mielestämme toimia niin, että saattohoidossa oleva kainuulainen saa viimeisten elinaikojensa hoidon lähellä omaisiaan omalla paikkakunnallaan ja hoito toteutetaan yhteistyössä ja omaisten ja läheisten kanssa. Lisäksi toivomme, että terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät ammattitaitonsa ilmenneen epäkohdan korjaamiseksi."

 

Kainuun maakuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialalla toimii työryhmä, joka ylläpitää ja kehittää saattohoitoon liittyviä valmiuksia Kainuussa ja arvioi ja seuraa työryhmän tietoon saatetun palautteen pohjata saattohoitotyön onnistumista ja toimivuutta maakunnan alueella. Työryhmä on valmistellut vuoden 2009 aikana saattohoitopotilaan hoitoa Kainuussa koskevan ohjeistuksen.

 

Ohjeistuksessa on kuvattu saattohoitoprosessin keskeinen sisältö ja saattohoitoon liittyvät tärkeimmät eettiset näkökulmat. Hoidon toteuttamisen paikaan tai paikkakuntaan ohjeistuksessa ei oteta kantaa.

 

Koska saattohoitotyöryhmän laatima maakunnallinen ohjeistus ei sisällä kannanottoa saattohoidon toteuttamispaikasta, on saattohoitotyötyhmän puheenjohtajaa Jarmo Ålanderia pyydetty antamaan asiassa oman lausuntonsa. Lausunnossaan Ålander on kuvannut tärkeimmät hyvän saattohoidon toteutuksen periaatteet ja Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vallitsevan hoidonporrastuskäytännön. Ålanderin lausunnon mukaan on kaikissa saattohoitotilanteissa lähtökohtana se, että hoito valitussa hoitopaikassa on mahdollista toteuttaa asianmukaisesti niin hoitotilojen kuin hoidon saatavuudenkin osalta. Näin ollen saattohoitopaikan valintaan saattavat saattohoitotilanteessa vaikuttaa muutkin syyt kuin läheisen tiiviin läsnäolon mahdollisuus. Perusperiaatteena on kuitenkin tarjota saattohoitopotilaille ja heidän läheisilleen korostetusti psykososiaalista tukea ja rauhallinen yhdessäolon mahdollisuus saattohoidettavan loppuelämän aikana.

 

Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh. 08 6156 2000, 044 797 0200 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä olevan selvityksen maakuntavaltuustolle vastauksena Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän esittämään Saattohoito- aloitteeseen. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että valtuustoaloitteen kautta saatu palaute viedään Kainuun maakunta - kuntayhtymän saattohoitotyöryhmän käsiteltäväksi ja tiedoksi jatko-ohjeistusta varten alan toimijoille.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©