Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 Pykälä 36Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 36
10.02.2010

 

Nopean diagnostiikan yksikön toiminnan käynnistyminen ja palvelujen hinnoittelu

 

STLTK § 36

 

Päivystysalueen nopean diagnostiikan yksikkö otetaan käyttöön 15.2.2010 klo 8.00. Yksikkö avataan täydessä laajuudessaan, mikä pitää sisällään 13 vuodepaikkaa ja kaksi (2) eristyshuonetta. Yksikön ylilääkärinä toimii Tero Heikkinen ja osastonhoitajana Sirpa Huusko sekä apulaisosastonhoitajana Sisko Heikkinen. Nopean diagnostiikan yksikön hoitojaksojen pituus on maksimissaan kolme (3) vuorokautta. Potilasvalinta yksikköön tehdään laadittujen ohjeistusten mukaisesti.

 

Hoitopäivien hinnat on laskettu kuluvan vuoden talousarvion pohjalta

ja laskelmissa on huomioitu ulkoiset ja sisäiset kustannukset sekä laskennalliset erät. Kustannuksista on vähennetty perittävät asiakasmaksut. Hoitopäivän hinnat on laskettu Kuntaliiton julkaiseman Kustannuslaskentaoppaan kunnille ja kuntayhtymille mukaan.

 

NDV001
417,00 euroa/hoitopäivä
NDV002
529,00 euroa/hoitopäivä, jos hoitojakso pitää sisällään perushoitopäivän ulkopuolelle jääviä tutkimuksia ja hoitoja
NDV003
945,00 euroa/hoitopäivä, kartioversio tai muu vastaava

 

Lisäksi ND-yksikkö voi käyttää voimassaolevaa erikoissairaanhoidon hinnastoa ja määritellä lisähintoja tarvittaessa oman yksikkönsä osalta.

 

Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. 09 6156 7335, 044 7101 335 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

1) toteaa, että nopean diagnostiikan yksikön toiminta käynnistyy täydessä laajuudessaan 15.2.2010 klo 8.00

 

2) hyväksyy nopean diagnostiikan perushoitopäivän hinnat esityksen mukaisina ja

 

3) toteaa, että nopean diagnostiikan yksikkö voi käyttää voimassaolevaa erikoissairaanhoidon hinnastoa ja määritellä tarvittaessa isähintoja oman yksikkönsä osalta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 10.02.2010 | Avaa haku

©