Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 10.02.2010 klo 12.00 - 15.41


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  30 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  31 Coronaria WellCare Oy:n edustaja
  32Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinta
  33 Nopean diagnostiikan yksikköön tutustuminen
  34 Valtuustoaloite: Saattohoito
  35Kainuun maakunta -kuntayhtymässä tuotettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen lähipalveluina, seudullisina palveluina ja keskitettyinä palveluina
  36 Nopean diagnostiikan yksikön toiminnan käynnistyminen ja palvelujen hinnoittelu
  37 Talousarvion 2010 täytäntöönpano-ohjeet
  38 Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2010
  39 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi vuonna 2010
  40 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  41 Järjestöille vuonna 2010 toimintatukena ja kohdeavustuksina myönnettävien avustusten myöntämisperusteet
  42 Vanhuspalveluiden organisaatiouudistuksen III-vaihe
  43 Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen Kelalle
  44 Sairaanhoitajan ja kahdeksan (8) ohjaajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.6.2010 alkaen
  45 Yhden toistaiseksi voimassa olevan kodinhoitajan vakanssin perustaminen 1.6.2010
  46 Yhden toistaiseksi voimassa olevan sosiaaliohjaajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.6.2010 alkaen
  47 Kolmen toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen sosiaaliohjaajan vakanssin perustaminen 1.6.2010
  48 Toimeentulotukisihteerin viran perustaminen 1.6.2010 alkaen
  49 Toistaiseksi voimassa olevien 30 työsopimussuhteisen ja yhden virkasuhteisen vakanssin perustaminen
  50Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2009
  51Lastensuojelulakiin 1.3.2010 tulevat muutokset
  52 Kajaanin pääterveysaseman parkki- ja autonlämmityspaikkojen riittävyys
  53 Yhteydensaannin toteutuminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveyskeskustoiminnassa
  54Barona Hoiva Oy:n ilmoittautuminen palvelusetelijärjestelmään vanhusten kotihoidon ja omaishoidon lomituspalvelun palveluntuottajaksi
  55 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Hyryn Sateenkaari
  56 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Betanian lastenkodin säätiö
  57 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Kirjokansi
  58 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy
  59 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Riihelän Keltasirkku Ay
  60 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kalevalan Kuntoutuskoti-säätiö
  61 Ilmoitusasiat
  62 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Väisänen Sanni jäsen
  Okkonen Mirja varajäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Kinnunen Anneli mh:n edustajan varajäsen
  Komulainen Asta vastuualuepäällikkö
  Saari Mauno terveysjohtaja
  Mäki-Runsas Jari toimitusjohtaja
  Hynninen Antti tuotejohtaja
  Viik Riika palvelupäällikkö
  Ahonen Esa hallintoylilääkäri
  Härkönen Laila hankintapäällikkö
  Selesniemi Pirjo talouspäällikkö
  Tolonen Eija vanhuspalvelujohtaja


©