Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 01.02.2010 | Avaa haku

Maakuntahallitus I
Pöytäkirja 01.02.2010 Pykälä 26Liitteet
  Hankearvio

Maakuntahallitus I
§ 26
01.02.2010

 

Paltamon työtä kaikille

 

1137/82/820/2008

 

MH § 26

Hakijana Paltamon työvoimayhdistys ry yhteyshenkilönään Leila Pölkky-Pieskä.

 

Hankkeen tavoitteena on työnhakijoiden työllistyminen vapaille työmarkkinoille. Kohtaanto-ongelmaan ratkaisujen etsiminen. Syrjäytymisen ehkäisy ja oman elämän hallinta. Käytettävissä olevien resurssien vaikuttavuuden lisääminen. Verotulojen lisääminen ja menojen vähentäminen. Ensisijainen tavoite työllistyä oikeaan työhön. Työvoiman vuokraus työnantajille mahdollistaa työnhakijalle osaamisen näyttämisen ja työnantajalle työntekijän sopivuuden arvioimisen. Jäljelle jäävät työllistetään "kansalaistyöhön" julkiselle sektorille tai järjestöihin.

 

Hankkeen jatkon suunniteltu toteutusaika on 1.1.2010 - 31.12.2010 ja kokonaiskustannusarvio on 7 069 000 €, johon haetaan Kainuun kehittämisrahaa 6 629 000 € ja KMKY:n budjettivaroja 200 000 €. Kainuun kehittämisrahan enimmäismäärä Paltamon työtä kaikille -hankkeelle on määritelty valtion talousarviossa.

 

Hankkeen kokonaistoteutusaika 2009 - 2012.

 

Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan 22.1.2010 ja puolsi hankkeen rahoittamista.

 

Erillisliite nro: 8

 

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh. 044 710 0859 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi (hallintolaki 44 §).

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

 

Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin:

 

Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun kehittämisrahaa 93,78 %, kuitenkin enintään 6 629 000 € jäljempänä mainitun rahoitussuunnitelman osana.

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma:

 

 
 
Enintään
 
 
%
Kainuun kehittämisraha
6 629 000 €
93,78
KMKY:n budjettivarat
200 000 €
2,83
Hakijan rahoitus
10 000 €
0,14
Kela -korvaus
30 000 €
0,42
Tulorahoitus
200 000 €
2,83
Yhteensä
7 069 000 €
100,00

Hankkeelle hyväksyttävät kulut:

 

Henkilöstömenot
6 390 000 €
Kone- ja laitehankinnat
64 000 €
Asiantuntijapalvelut
380 000 €
Puhelin, posti, fax
40 000 €
Matkakulut
40 000 €
Vuokrat
75 000 €
Muut menot
80 000 €
Yhteensä
7 069 000 €

 

Kainuun kehittämisrahaa voidaan käyttää aikavälillä 1.1.2009 - 31.12.2012 hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen.

 

Hankkeella on käytettävissä edelliseltä jaksolta jäänyttä määrärahaa ja sen arvioidaan riittävän helmikuun 2010 loppuun. Tämän rahoitettavan jakson rahoitusprosenttia on korotettu. Korotettu prosentti tulee voimaan 1.3.2010 alkaen. Jotta aikaisemman jakson maksatukset voidaan suorittaa asiallisesti ja oikein on edellisen jakson maksatus tehtävä helmikuun 2010 lopun tilanteesta.

 

Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin.

 

Maakuntahallitus:

 

Hyväksyi.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 01.02.2010 | Avaa haku

©