Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 01.02.2010 | Avaa haku

Maakuntahallitus I
Pöytäkirja 01.02.2010 Pykälä 27
Maakuntahallitus I
§ 27
01.02.2010

 

Kainuun maakunnan kanta sisämaan yöjunaliikenteeseen

 

861/11/111/2009

 

MH § 27

 

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti lokakuussa 2009 selvitystyön sisämaan yöjunaliikenteestä ja sen taloudellisista mahdollisuuksista. Selvitystyön tarkoituksena oli selvittää yöjunien liikenteellistä tarvetta ja mahdollisia reitti- ja palveluvaihtoehtoja sekä tehdä niitä koskevat yhteiskuntataloudelliset tarkastelut. Selvitystyötä koskevan raportin on määrä valmistua 4.2.2010. Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 2.2.2010 mennessä mm. Kainuun maakunnan sisämaan yöjunaliikennettä koskevan kannan liitettäväksi raporttiin.

 

Selvitystyön lähtökohtana on ollut Liikennepoliittisessa selonteossa määritelty kaukoliikenteen peruspalvelutaso, jonka tulisi toteutua jollakin liikennemuodolla. Peruspalvelutason on todettu kaukoliikenteen nykytilanteessa toteutuvan raportin tarkastelualueella. Kainuun osalta Liikennepoliittisessa selonteossa määritelty peruspalvelutaso toteutuu lentoliikenneyhteyksien avulla.

 

Selvityksessä on tarkasteltu yöjunaliikenteen nykytilan ohella kuusi erilaista vaihtoehtoa, joilla olisi mahdollista järjestää sisämaan yöjunayhteyksiä. Tarkasteltujen vaihtoehtojen osalta on laadittu liike- ja yhteiskuntataloudelliset laskelmat. Laskelmien mukaan mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei suoranaisesti ole liike- eikä yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Suurimmat tappiot syntyvät vaihtoehdoista, joissa palautetaan vuoteen 2006 asti liikennöityjä linjoja tai perustetaan kokonaan uusia yöjunayhteyksiä. Olemassa olevien yöjunien uudelleen reitittämisestä syntyvä tappio on pienempi.

 

Tarkastellut vaihtoehdot

 

Ehdotus Kainuun maakunnan kannaksi sisämaan yöjunaliikenteeseen jaetaan osallistujille kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen puh. 044 710 0864 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

 

Teen päätösehdotuksen kokouksessa.

 

Maakuntahallitus:

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

 

Maakuntahallitus päättää antaa asiasta liitteenä olevan Hannu Heikkisen valmisteleman kannanoton; Kainuun maakunnan kanta sisämaan yöjunaliikenteenseen.

 

Liite nro: 3

Maakuntahallitus:

 

Hyväksyi.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 01.02.2010 | Avaa haku

©