Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 15.02.2010 klo 13.05 - 15.15


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  3Tilintarkastusyhteisön valinta kaudelle 2010 - 2012
  4Kainuun Työterveys -liikelaitoksen peruspääoman määrittäminen ja kehittämisrahaston perustaminen
  5Kuntien maksuosuusprosentin määrittäminen vuodelle 2010
  6 Valtuustoaloite: Jyrkkä ei uraanikaivoshankkeille
  7 Valtuustoaloite: Suomussalmen kirkonkylän kotipalvelun tilojen kunnon kartoittaminen ja toimitilan siirto vanhasta neuvolasta terveisiin tiloihin Palvelutuville sekä henkilöstön riittävyyden turvaaminen asiakasmäärään suhteutettuna
  8Valtuustoaloite: Lukitestaus maksuttomaksi Kainuun lukioiden opiskelijoille
  9 Valtuustoaloite koko maakunnan vanhuspalveluiden sijaisjärjestelmän vahvistamisesta ja täyttölupamenettelyjärjestelmän yhdenmukaistamisesta sekä yksinkertaistamisesta
  10Valtuustoaloite: Kainuun keskussairaalan siivouspalvelun ottaminen maakunnan omaksi työksi
  11Valtuustoaloite: Valtuustoaloitteen uudelleen käsittely; Toimeentulotuen laskennallisen osan siirto Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi etuuksien ja palkkatyön yhteensovittamiseksi Kainuussa
  12 Valtuustoaloite: Maakunta -kuntayhtymän sosiaalityön resurssit ja niiden vahvistaminen, erityisesti vammaispalveluissa ja lastensuojelussa
  13 Valtuustoaloite: Hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen peruskuntien kanssa yhteistyössä niin, että luontainen poistuma voidaan hyödyntää maksimaalisesti
  14 Valtuustoaloite: Talousarviokäsittelyssä hyväksyttyjen Sote-palvelujen uusien virkojen/toimien täyttäminen viivyttelemättä

 Osallistuja   Tehtävä
  Säkkinen Timo puheenjohtaja
  Polvinen Osmo I varapuheenjohtaja
  Juntunen Hannu II varapuheenjohtaja
  Enroth Paavo jäsen
  Haataja Minna jäsen
  Hakkarainen Eija jäsen
  Heikkinen Pekka jäsen
  Horto Ilkka jäsen
  Huusko Eero jäsen
  Hyyryläinen Mauno jäsen
  Immonen Kauko jäsen
  Jarva Marisanna jäsen
  Kaikkonen Vesa jäsen
  Karjalainen Aki jäsen
  Karppinen Veli-Matti jäsen
  Hyvönen Timo varajäsen
  Kemppainen Esa jäsen
  Kemppainen Heikki jäsen
  Kemppainen Tapani jäsen
  Kettunen Pentti jäsen
  Kela Antti varajäsen
  Kinnunen Anneli jäsen
  Komulainen Kaija jäsen
  Korhonen Jouko jäsen
  Korhonen Timo jäsen
  Krogerus Timo jäsen
  Kunnas Karl jäsen
  Kyllönen Jaakko jäsen
  Huusko Vesa varajäsen
  Leppänen Olli jäsen
  Lukkari Anne jäsen
  Matero Vuokko jäsen
  von Bell Aarno varajäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Moilanen Tuulikki jäsen
  Myllylä Raili jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Niskanen Marko jäsen
  Oikarinen Markku jäsen
  Okkonen Arto jäsen
  Piirainen Mauri jäsen
  Piirainen Raimo jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Pääkkönen Matti jäsen
  Rissanen Maija jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Rossi-Määttä Tuula jäsen
  Rusanen Veikko jäsen
  Räisänen Aki jäsen
  Sankilampi Jaana jäsen
  Sarparanta Tiina jäsen
  Seppänen Juhani jäsen
  Sirkeinen Unto jäsen
  Huttu Lauri varajäsen, mh I jäsen
  Sistonen Toivo jäsen
  Sorvari Yrjö jäsen
  Suutari Eero jäsen
  Heikkinen Heikki varajäsen
  Vilén Seppo jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Anttonen Tauno Vaalan kunnan edustaja
  Huotari Reino Vaalan kunnan edustaja
  Pääkkönen Kari Mh II jäsen
  Yliniemi Kalevi sihteeri
  Jokelainen Alpo maakuntajohtaja
  Teittinen Jorma kehittämisjohtaja
  Tolonen Asta talousjohtaja
  Tuominen Anssi koulutustoimialajohtaja
  Turkulainen Harri sisäinen tarkastaja


©