Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 03.03.2010 klo 10.00 - 12.49


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  64 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  65 Katsaus sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin työllisyyshankkeisiin ja Paltamon täystyöllisyyskokeiluun
  66Kuljetusliike J. Tervosen oikaisuvaatimus muuttokuljetusten hankintapäätökseen
  67 Laboratoriopalveluiden hankinta/option käyttäminen 1.5.2010-30.4.2011
  68 Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen IV-vaihe
  69Puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset 1.1.2010 ja 1.3.2010 lukien
  70 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuollon 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2010
  71 Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan vakanssin perustaminen 1.6.2010 alkaen
  72Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä uusien toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen 1.6.2010 alkaen
  73 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta
  74 Pesulapalveluiden hankintasopimuksen optioaikasopimus ja hinnankorotusilmoitus
  75Lausunto Kainuun ELY-keskuksen jättämästä biologisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (EJK-hanke)
  76 Sotiemme veteraanien palvelusetelin myöntämisperiaatteiden muuttaminen
  77 Pöytäkirjat
  78 Viranhaltijapäätökset
  79 Ilmoitusasiat
  80Esitys maakunnallisen päihdetyöryhmän laajentamisesta mielenterveys- ja päihdetyöryhmäksi sekä alkoholikumppanuuden 2008-2011 jatkaminen
  81 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Haataja Minna mh:n edustaja
  Ahola-Anttonen Päivi projektipäällikkö
  Heikkinen Matti projektipäällikkö
  Nurmi Maarit projektipäällikkö
  Pikkarainen Marita kehittämispäällikkö
  Pölkky-Pieskä Leila toiminnanjohtaja
  Härkönen Laila hankintapäällikkö
  Nykänen Päivi ymp.th:n tulosaluejohtaja


©