Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.03.2010 Pykälä 104
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 104
24.03.2010

 

Katsaus

 

STLTK § 104

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi lautakunnalle katsauksessa:

 

1) Geriatrian työn jakautuminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä

 


2) Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemien toiminnat 2010, sovittiin liitettäväksi pöytäkirjan liitteeksi.

 

Liite nro: 6

 

3) Terveydenhuoltolain valmistelusta

 

4) Vuoden 2012 jälkeisen ajan suunnittelu- ja valmistelutilanteesta

 

5) Sosiaali- ja terveystoimialan edustajien ja Paltamon kunnanhallituksen tapaamisesta

 

Kaisa Tolonen toi useamman eri tahon lähettämät terveiset, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän tiedottamista on parannettava.

 

 


Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Tämän asian käsittelyn aikana kokouksesta poistui Anni-Inkeri Törmänen klo 15:12 ja Yrjö Puurunen klo 15:23.

 

Lautakunta päätti, että koska kokouksesta poistui Yrjö Puurunen, joka on valittu pöytäkirjantarkastajaksi tarkistetaan tämä pykälä kokouksessa.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

©