Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.03.2010 Pykälä 105Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 105
24.03.2010

 

Suomussalmen terveysaseman laajennus ja saneeraus

 

STLTK § 105

 

Suomussalmen terveysaseman ensimmäisen rakennusvaiheen suunnitelmat ovat loppusuoralla ja pääsuunnittelija on laatinut kustannusarvion. Ensimmäiseen rakennusvaiheeseen sisältyy Ylä-Kainuun sairaalan (osaston 1) laajennus sekä osaston 1, vuodeosaston (osaston 2), vastaanoton ja poliklinikan muutostyöt. Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa henkilökunnan ruokasali ja jakelukeittiö siirtyvät pohjakerroksesta 1. kerrokseen.

 

Terveysaseman ensimmäisen rakennusvaiheen laajennuksen ja muutostöiden myötä Ylä-Kainuun sairaalan akuutti- ja kuntoutuspaikkojen lukumäärä kasvaa nykyisestä 29:stä 40:een ja vuodeosaston paikkojen lukumäärä laskee 40:stä 22:een. Laajennusosan pohjakerrokseen tulevat tilat ensihoidolle ja sairaankuljetukselle sekä maakunnan neljälle leasing-autolle.

 

Laajennusosan, joka on noin 800 k-m2, kustannusarvio on 1.064.000 euroa. Muutostöiden kustannusarvio on 573.000 euroa. Sammutusjärjestelmien sekä lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien kustannusarvio on 160.000 euroa. Ensimmäisen rakennusvaiheen kustannusarvio on yhteensä 1.797.000 euroa. Suomussalmen kunta on varannut talousarvioon 1.750.000 euroa, joten kustannusarvio ei aiheuta lisärahoitustarvetta.

 

Tällä tietoa ensimmäisen rakennusvaiheen rakennustyöt alkavat toukokuussa 2010.

 

Toisen rakennusvaiheen muutostyöt kattavat kotihoidon tilat, mielenterveyspalvelujen tilat, fysioterapian tilat, työterveyshuollon tilat sekä perhekeskuksen tilat. Toisen rakennusvaiheen toteutus on vuonna 2011.

 

Em. tila-asioita käsiteltiin alustavasti sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.11.2009 § 334.

 

Lisätietoja asiasta antavat sairaalainsinööri Pentti Keränen, puh. 050 515 6080 sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esitetyn Suomussalmen terveysaseman laajennus- ja saneeraussuunnitelman.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin sairaalainsinööri Pentti Kerästä, joka oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn aikana klo 15:35 - 15:53.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

Lautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

©