Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.03.2010 Pykälä 90Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 90
24.03.2010

 

Vanhustenhuollon nykyiset ympärivuorokautiset hoitopaikat ja lähitulevaisuuden näkymät

 

STLTK § 90

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa on tällä hetkellä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja 10,1 % suhteessa 75-vuotta täyttäneiden määrään. Pidemmällä aikavälillä tämä %-osuus tulee olemaan 9.

 

Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaisesti kaikissa yksiköissä mietitään ja suunnitellaan tilojen kodinomaisuuden ja viihtyvyyden lisäämistä olemassa olevien resurssien puitteissa. Jatkossa pyritään siihen, että mahdollisimman moni vanhus voisi asua omassa huoneessaan. Olemassa olevissa yksiköissä muutetaan vähitellen 3-5 hengen huoneet 1-2 hengen huoneiksi ja 2-hengen huoneita 1 hengen huoneiksi, mikä vähentää paikkamääriä.

 

Seuraavissa taulukoissa esitetään kansanterveyslain (ktl) ja sosiaalihuoltolain (shl) mukaiset hoitopaikat (pitkäaikaishoitopaikat+lyhytaikaishoitopaikat+kuntoutuspaikat) seuduittain nyt ja lähitulevaisuudessa:

 

Kajaanin seutu:

 
Toimipiste
Nykyinen paikkamäärä
Suunniteltu paikkamäärä
 
Perustelu muutokselle
Kajaanin hoivayksikkö (ktl)
29
27
Kylpyhuoneremontti hygieniasyiden vuoksi.
Paltamon vuodeosasto (ktl)
24
14+6 (shl)
Tilatyöryhmä on hyväksynyt paikkamääräksi 20, (14 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 6 lyhytaikaishoitopaikkaa)
Paltamon hoitokoti (shl)
12+1
12+1
 
Tulliniemen vanhainkoti (shl)
22
20
Yksikössä pyritään lisäämään asukkaiden yksilöllisyyttä ja tilojen viihtyisyyttä. Yksi 2-hengen huone otetaan vanhusten olohuoneeksi.
Hoitokoti Kallio ja Tervakartano (shl)
38+21
38+21
Vuoden 2010 aikana toimintoja tehostetaan tilajärjestelyin
Hoitokoti Toppila (shl)
50
60
Hoitopaikat lisääntyvät kesän 2010 aikana 10 paikalla
Ristijärven hoivaosasto (shl)
 
20
 
20
 
Vuolijoen hoivaosasto (shl)
18+1
18+1
 
Emmakoti (shl)
12+1
12+1
 
Yhteensä
225+24
221+30
 
 
 
 
 
Ostopalvelupaikat
161
n. 161
 

 

Kuhmo-Sotkamo seutu:

 
Toimipiste
Nykyinen paikkamäärä
Suunniteltu paikkamäärä
 
Perustelu muutokselle
Kuhmon laitoshoito (hoivaosasto (ktl)
37
30-32
Yksikössä pyritään lisäämään osaston yksilöllisyyttä ja viihtyisyyttä.
Kuhmon hoivakoti (shl)
37+6
37+6-8
Tilajärjestelyin lyhytaikaispaikkojen lisäys
Palvelukeskus Himmeli (shl)
64+14
66+18
Vuoden 2010 aikana tehtävän remontin myötä saadaan lisää paikkoja
Yhteensä
138+20
133-135+24-26
 
 
 
 
 
Ostopalvelupaikat
35
n. 48
Tavoite 9 %:lle 75-vuotta täyttäneistä ympärivuorokautinen hoito

 

Ylä-Kainuun seutu:

 
Toimipiste
Nykyinen paikkamäärä
Suunniteltu paikkamäärä
 
Perustelu muutokselle
Suomussalmi hoivaosasto 2 (ktl)
32+8
10+12 (shl)
Terveysaseman ympärivuorokautisten hoitopaikkojen kokonaissuunnitelman toteuttaminen
Hyrynsalmen hoivaosasto (ktl)
5
0
Ylä-Kainuun ympärivuorokautisten hoitopaikkojen kokonaissuunnitelman toteuttaminen
Hyrynsalmen hoivaosasto (shl)
21+2
23+5
Ylä-Kainuun ympärivuorokautisten hoitopaikkojen kokonaissuunnitelman toteuttaminen
Hyrynsalmen hoitokoti (shl)
32
32
 
Puolangan hoivaosasto (shl)
21+2
+5 (kunt.paik.)
23+5
Kotihoidon tueksi lisää varsinaisia lyhytaikaishoidon paikkoja
Puolangan hoitokoti Koivuranta (shl)
 
16+2
 
16+2
 
Suomussalmen hoitokoti Kurimo (shl)
 
62
 
62
 
Yhteensä
189+14+5
166+24
 
 
 
 
 
Ostopalvelupaikat
37
n. 37
 

 

Lisätietoja asiasta antavat vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh. 08 6156 5691, 044 797 0320 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja hyväksyy vanhuspalveluissa valmistellut linjaukset jatkosuunnitelmiksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksista, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana klo 14:15- 14:38.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.03.2010 | Avaa haku

©