Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 05.05.2010 klo 10.00 - 13.45


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  120 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  121Sote-palvelut tutuiksi kuntakierroksella esiinnousseita palvelutoiminnan ongelmia ja kehittämishaasteita
  122 Valtuustoaloite: Kokonaisselvityksen tekeminen kolmannen sektorin tuottamista palveluista Kainuussa, niiden laajuudesta ja niihin käytetyn valtion tuen määrästä
  123Talouden seurantaraportti 1.1.-31.3.2010
  124Talouden tasapainottamisohjelma 2008-2011 -seurantaraportti
  125 Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon vuodelle 2010 hyväksytyn palveluhinnaston täydentäminen
  126 Lastentautien ja naistentautien erikoislääkärin toistaiseksi voimassa olevien vakanssien perustaminen 1.1.2011 alkaen
  127 Kolmen toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen sairaanhoitajan vakanssin perustaminen 1.1.2011 alkaen
  128 Kahden toistaiseksi voimassa olevan osastonsihteerin työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.1.2011 alkaen
  129 Uuden yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti
  130 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010
  131Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2009
  132 Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen
  133 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Ristijärven Terveyspalvelu RisTeily Oy
  134 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Koti- ja siivouspalvelu Helpperi
  135 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta /Hoitopalvelu Jasmin avoin yhtiö
  136 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Vuokatin Säätiö
  137 Pöytäkirjat
  138 Ilmoitusasiat
  139 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Saari Mauno terveysjohtaja
  Ahonen Esa hallintoylilääkäri
  Tolonen Eija vanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helena perhepalvelujohtaja
  Toivonen Esa strategiajohtaja


©