Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2010 klo 13.30 - 17.04


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  156 Tilapäisen puheenjohtajan valinta
  157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  158 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  159Ambulanssien hankinta
  160 HES Oy:n ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välisen ensihoitopalvelun sopimuksen seuranta
  161 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon
  162Henkilöstöraportti vuodelta 2009
  163 Kainuun Työterveys -liikelaitokseen 1.1.2011 alkaen perustettavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset vakanssit
  164 Toistaiseksi voimassa olevan työterveyshoitajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.1.2011 alkaen Kainuun työvoiman palvelukeskukseen
  165 Sosiaali- ja terveyslautakunnan syyskauden 2010 kokousaikataulu
  166Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen
  167 Valtuustoaloite: Maakunta -kuntayhtymän sosiaalityön resurssit ja niiden vahvistaminen, erityisesti vammaispalveluissa ja lastensuojelussa
  168 OYS-erityisvastuualueen laboratoriotoiminnan organisointi
  169Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1.-30.4.2010
  170Talouden ja toiminnan kehykset sekä suunnitteluohjeet vuosille 2011-2014
  171 Selvityksen antaminen tarkastuslautakunnalle
  172 Oikaisuvaatimus lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkavalinnasta/Järvinen Merja
  173 Toimeentulotukihakemusten käsittelytilanne 7.6.2010
  174 Sotainvalidien lounassetelin arvo 1.7.2010
  175 Eettisen toimikunnan henkilövaihdos
  176 Asumis- ja hoivapalvelujen kilpailuttaminen
  177 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  178 Laitoskirjaston toimintakertomus vuodelta 2009
  179 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Kajaani
  180 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/SOL Palvelut Oy
  181 Pöytäkirjat
  182 Viranhaltijapäätökset
  183 Ilmoitusasiat
  184 Katsaus
  185 Coronaria Hoitoketju Oy
  186Perusterveydenhuollon päivystystoiminta - virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys Kajaaniin ja Suomussalmelle -hankinta-asia

 Osallistuja   Tehtävä
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Pääkkönen Matti varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Kinnunen Anneli mh:n edustajan varajäsen
  Härkönen Laila hankintapäällikkö
  Mäenpää Sami ylilääkäri
  Angerman Jukka Lääkintäesimies
  Ahonen Esa hallintoylilääkäri
  Hämäläinen Markku henkilöstöjohtaja
  Tyrmi Seija palvelusuunnittelija


©