Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 27.10.2010 klo 10.00 - 14.25


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  263 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  264Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitejärjestelyin
  265Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella
  266Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella
  267Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten/nuorten pitkäaikaista asumista ja hoitoa ammatillisessa perhekodissa/lastensuojelulaitoksessa koskeva hankinta puitesopimuksella
  268Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella
  269Talouden seurantaraportti 1.1.-31.8.2010
  270Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviomuutokset vuodelle 2010
  271Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011
  272 Palvelusetelin käyttöönoton valmistelun käynnistäminen vanhusten asumispalveluissa
  273Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Ikääntymispoliittinen strategia -hanke
  274Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilu - Kainuu -hanke
  275Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Potilasturvallisuuden parantaminen simulaation avulla - Simukehitys
  276Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke
  277 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvontamalli -hankkeen 9. väliraportti
  278 Sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamat toimikunnat ja työryhmät/Eettinen toimikunta
  279 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Valvontapäätös
  280 Pohjois-Suomen aluehallintovirato/Kainuun maakunta -kuntayhtymän aikuispsykiatrian osastot 21 ja 23 Kuusanmäellä
  281 Työryhmän perustaminen hoitokoti Kurimon tila- ja remonttitarpeiden selvittelyä varten
  282 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kotipalvelu Pikkupiika
  283 Pöytäkirjat
  284 Ilmoitusasiat
  285 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Haataja Minna mh:n edustaja
  Härkönen Laila hankintapäällikkö
  Salomaa Seija palvelusuunnittelija
  Heikkinen Pirkko taloussuunnittelija


©