Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.11.2010 klo 10.00 - 11.51


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  287 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  288Getinge Finland Oy:n oikaisuvaatimus välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätökseen
  289Oikaisuvaatimus/Juntunen Jorma
  290 Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut 1.1.2011 alkaen
  291 Kuntalaisaloite: "Mahdollisesti kohtuullistettavan vuokran lisäksi muut todelliset asumismenot on huomioitava täysimääräisinä, jollei niitä perustellusta syystä voida pitää kohtuuttomina"
  292 Medieco Oy:n ja Medi Tieto Oy:n sulautuminen
  293 Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet 1.1.2011 alkaen
  294 Suomussalmen vuodeosasto 2 toiminnan muutos
  295 Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen Vammaispalveluiden valtakunnallisen kehittämishankkeen Kainuun osahankkeen ohjausryhmään
  296Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian hinnastot vuodelle 2011
  297 Kymmenen lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.1.2011 alkaen maakunnalliseen sijaispalveluyksikköön, varahenkilöstöön
  298Yhteensä 56 hoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.1.2011 alkaen maakunnalliseen sijaispalveluyksikköön sisäisiksi sijaisiksi
  299Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä toistaiseksi voimassaolevien työsopoimussuhteisten vakanssien perustaminen
  300Sosiaali- ja terveystoimialalle 1.1.2011 alkaen perustettavat vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyvät uudet vakanssit
  301Sosiaali- ja terveystoimialalle vuodelle 2011 ilman määrärahavarausta perustettavat uudet vakanssit
  302 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen selvitys asiakassopimuksista
  303 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kuusanmäen palvelukeskus
  304 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Clinical Life Sciences Oy
  305 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Tmi Juhani Kortelainen
  306 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Kuopion Validia-palvelut
  307 Pöytäkirjat
  308 Ilmoitusasiat
  309 Viranhaltijapäätökset
  310 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Haataja Minna mh:n edustaja
  Härkönen Laila hankintapäällikkö


©