Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 08.12.2010 klo 10.00 - 14.16


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  311 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  312 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  313 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikataulu kevätkaudella 2011
  314Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitejärjestelyin
  315 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitesopimuksella/Osuuskunta Kainuun Kuutamokeikat
  316 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitesopimuksella/Ristijärven Terveyspalvelu RisTeily Oy
  317Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella
  318Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella
  319Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella
  320Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten/nuorten pitkäaikaista asumista ja hoitoa ammatillisessa perhekodissa/lastensuojelulaitoksessa koskeva hankinta puitesopimuksella
  321 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/perustettava yhtiö Dementiakoti Kantele Oy
  322 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/Minnan Hoitokoti Oy
  323 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry/Mäntykoti
  324 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö
  325 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/Vetrea Terveys Oy
  326 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävät asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/Kiinteistö Oy Puolangan Perhekoti Niittyvilla
  327 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry/Mäntykoti
  328 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö
  329 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/Vetrea Terveys Oy
  330 Oikaisuvaatimus Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhusten tehostetun palveluasumisen ja dementiaryhmäasumisen asumis- ja hoivapalvelujen sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen ja mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella/Attendo MedOne Oy
  331Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 - 2014
  332 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2011
  333Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion hinnasto 1.1.2011 alkaen
  334Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2011
  335 Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian vuoden 2011 hinnaston täydentäminen
  336 Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta/kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Kajaanissa
  337 Kehitysvammapalveluiden maakunnallisen tukihenkilötoiminnan toimintaperiaatteet ja maksettavat tukihenkilöpalkkiot
  338Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteiden tarkistaminen 1.1.2011
  339 Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa 1.1.2011 alkaen
  340 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen 1.1.2011 alkaen
  341 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2010-2011
  342 Kansanterveyslain 22 §:n mukaisten ja muiden palveluiden vuoden 2011 korvauslaskelmat
  343 Kajaanin vanhusneuvoston aloite/Omaishoitajien terveystarkastusten aloittaminen
  344 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjaukset
  345 Suomussalmen kunnan perusopetuksen KiVa -koulutuksen avustushakemus
  346 Kotipalvelu Pikkupiika on ilmoittautunut palvelusetelijärjestelmään vanhusten kotihoidon ja omaishoidon lomituspalveluiden palveluntuottajaksi
  347 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Kuhmon Louhi
  348 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Osuuskunta Eurojopi
  349 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Palvelukoti Onni Oy ja Aatos ja Onni Kotipalvelu
  350 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Materon palvelukoti
  351Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Suomussalmen vanhustentaloyhdistys ry
  352 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien esitykset hintojen tarkistamisesta (Ylä-Kainuu)
  353 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Paltamon kotiapu ry
  354 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Airin Hoitopiste
  355 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kuhmon laitoshoidon osasto
  356 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Coronaria Hammaslääkärit Oy
  357Ilmoitusasiat
  358 Katsaus
  359 Muut asiat

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Väisänen Sanni jäsen
  Karppinen Irma varajäsen
  Rusanen Veikko varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Haataja Minna mh:n edustaja
  Härkönen Laila hankintapäällikkö
  Salomaa Seija palvelusuunnittelija
  Nykänen Päivi ymp.th:n tulosaluejohtaja
  Vikström Merja projektipäällikkö


©