Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 12.01.2011 klo 10.00 - 13.43


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Uuden yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelutilanne
  4Lausunto Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
  5 Sopimus päihdehuollon laitospalvelujen tuottamisesta / A-klinikkasäätiö/Järvenpään sosiaalisairaala
  6Kainuun Työterveys -liikelaitoksen 1.3.2011 voimaan tulevan asiakashinnaston hyväksyminen
  7Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Virta - Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme
  8Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/"Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen tiekartta" - Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin
  9 OYS-erityisvastuualueen laboratoriohankkeen edistymisen arviointi
  10 Talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeet
  11 Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2011
  12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi vuonna 2011
  13 Kuusanmäen tilojen käyttötarkoituksen muutosta suunnittelevan työryhmän nimeäminen
  14 Omaishoidon tuen lakisääteiseen vapaaseen myönnettävän palvelusetelin arvon muutos Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2011 alkaen
  15 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoidosta maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2011 alkaen
  16Puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset ajalle 1.1.-28.2.2011
  17 Pohjolan Tekstiilipalvelut Oy/ ilmoitus hinnankorotuksesta 1.3.2011 alkaen
  18 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Fysikaalinen Hoitolaitos Kunnoks Oy
  19Valtuustoaloite: Maakunnan sosiaali- ja terveystoimen sähköisten palvelujen kehittäminen
  20 Valtuustoaloite: Terveysauton toiminnan järjestäminen
  21 Valtuustoaloite: Omaishoidontuki määrärahat
  22 Kajaanin Kunnalliset Eläkeläiset ry:n kansalaisaloite Kajaaniin perustettavasta kunnallisesta vanhainhoitokodista
  23 Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille
  24 Suomussalmen tekninen lautakunta/Hoitokoti Kurimon kiinteistön hoidon järjestely
  25 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kainuun Kanerva
  26 Työ- ja elinkeinoministeriö/Kuluttajan asemaa vahvistetaan palveluasumisessa
  27 Työ- ja elinkeinoministeriö/Suuret yritykset valtaavat sosiaalipalvelumarkkinoita
  28 Valvira/Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009)
  29 Sosiaali- ja terveysministeriö/Yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvontaa vahvistetaan
  30 Sosiaali- ja terveysministeriö/Toimeentulotukilakiin tulee muutoksia 1.1.2011
  31 Sosiaali- ja terveysministeriö/Kotikunnan voi valita jatkossa vapaammin
  32 Sosiaali- ja terveysministeriö/Kotihoitokokeilu jatkuu
  33 Sosiaali- ja terveysministeriö/Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2011
  34 Sosiaali- ja terveysministeriö/lääkäreiden ja hammaslääkäreiden laillistusmenettely yksinkertaistuu
  35 Suomen Kuntaliitto/Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta 2010
  36 Sosiaali- ja terveysministeriö/Terveydenhuoltolaki lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia
  37 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Lasten ja nuortenkoti Kimppa Oy
  38 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Perhekoti Kolumbus Oy
  39 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Marian Kamari Oy
  40 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Perhekoti Luonnonlapsi Ay
  41 Valvira/Barona Hoiva Oy
  42 Pöytäkirjat
  43 Ilmoitusasiat
  44 Viranhaltijapäätökset
  45 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Toivanen Osmo varajäsen
  Ahonen Esa vs.sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Taskinen Kristiina projektipäällikkö
  Kovalainen Heikki Talvivaaran ympäristöpäällikkö
  Nykänen Päivi Ymp. th:n tulosalluejohtaja
  Saari Mauno terveysjohtaja


©