Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 10.01.2011 | Avaa haku

Maakuntahallitus I
Pöytäkirja 10.01.2011 Pykälä 14Maakuntahallitus I
§ 14
10.01.2011

 

Harkinnanvarainen palkantarkistus, maakuntajohtaja

 

MH § 14

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden osalta harkinnanvaraisella palkantarkastuksella pyritään kilpailukykyisen palkkakehityksen varmistamiseen ja palkkausepäkohdan korjaamiseen. Vuosien 2008-2009 aikana KVTES:n paikallisia järjestelyvaraeriä ei ole kohdennettu johtavien viranhaltijoiden, ns. hinnoittelemattomien palkkaryhmässä olevien, palkkauksiin.

 

Maakuntajohtaja Alpo Jokelaisen kokonaispalkkaa korotetaan 0,8 %:lla 1.1.2011 alkaen, jolloin kokonaispalkka on 10887,51 euroa kuukaudessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh. (08) 6156 2542, 044 797 0239 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Hallintojohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy maakuntajohtajan palkkaukseen liittyvän harkinnanvaraisen palkantarkastuksen.

Maakuntahallitus:

 

Hyväksyi.

 

Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen poistui kokouksesta jäävinä (intressijääviys) tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Raimo Piirainen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 10.01.2011 | Avaa haku

©