Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.03.2011 klo 10.00 - 14.04


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  91 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  92Päivitetty SAS-toimintasääntö
  93Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2010
  94Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätös
  95Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2010
  96Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon järjestämistapakokeilu
  97 Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen V-vaihe
  98 Kajaanin vanhusneuvoston aloite/Ikääntyvien asiointipalvelut huolestuttavat Kajaanin vanhusneuvostoa
  99 Kajaanin vanhusneuvoston aloite/Taksin kuljetuspalvelu ei toimi - tuttu ja turvallinen taksinkuljettaja takaisin
  100 Kajaanin vanhusneuvoston aloite/Asumis- ja liikkumisympäristön turvallisuuden parantaminen - kenkien liukuesteiden sponsorointi ikäihmisille
  101 Kontion ja Tuupalan koulujen vanhempainyhdistys ry:n aloite/Lasten ja nuorten ehkäisevä hampaiden hoito
  102 Seurantaryhmän nimeäminen Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (2009-2013) varten
  103 Työryhmän perustaminen Kuhmon vanhuspalveluiden tilojen kokonaissuunnittelua varten
  104 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö
  105 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Tmi Paulan jalkojenhoitopalvelu
  106 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Tutoris Oy
  107 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Holiday Club Resorts Oy
  108 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
  109 Sosiaali- ja terveysministeriö/Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa tai asuinpaikkaa
  110 Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyajat lyhentyneet - toimintaa tehostetaan edelleen
  111 Sosiaali- ja terveysministeriö/Rakennemuutos ympärivuorokautisessa hoidossa edellyttää uudistuksia asiakasmaksuihin
  112 Sosiaali- ja terveysministeriö/Tyttöjen koulutuksella on suuri taloudellinen merkitys
  113 Pöytäkirjat
  114 Ilmoitusasiat
  115 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Salomaa Seija palveluohjaaja
  Lukkari Marja-Leena RAI-yhdyshenkilö
  Vilmi-Johansson Liisa potilasasiamies
  Ahonen Esa sh-palvelujen tulosaluejohtaja
  Heikkinen Pirkko vs. talouspäällikkö
  Nykänen Päivi ymp.th:n tulosaluejohjtaja
  Saari Mauno terveysjohtaja
  Tolonen Asta talousjohtaja
  Tolonen Eija vanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helena perhepalvelujohtaja
  Kolehmainen Veli toimitusjohtaja


©