Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 27.04.2011 klo 10.00 - 13.48


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  143 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  144 Varastorobotin hankinta lääkehuoltoon
  145 Sosiaali- ja terveystoimialan tilajärjestelyt Paltamossa
  146 Teppanan terveysaseman korvaavat tilat
  147 Aikuisten mielenterveyspalveluiden tilajärjestelyt
  148Henkilöstöraportti vuodelta 2010
  149 Optioesitys Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboratoriopalveluista ajalle 1.5.2011-30.4.2012
  150 Optioesitys Kainuun maakunta -kuntayhtymän yöhoitopalveluista vuosille 2012 ja 2013
  151 Perhepalvelujohtajan viran täyttäminen
  152Talousarvion 2011 käyttösuunnitelman hyväksyminen
  153Investoinnit 2011
  154Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen laboratoriokeskuksen muodostamisen perussopimus
  155 Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelman ohjausryhmään
  156 Kajaanin vanhusneuvoston aloite/Asumis- ja liikkumisympäristön turvallisuuden parantaminen - kenkien liukuesteiden sponsorointi ikäihmisille
  157 Valtuustoaloite: Psykiatrian resurssitarve/lääkäritilanne ja osasato 12 käyttö potilaiden säilönä, kun laitospaikkoja ei ole, vaikka tarve on välitön
  158 Valtuustoaloite: Omaishoitajien työterveyshuollosta ja sen maksuttomuudesta
  159 Valtuustoaloite: Vanhuspalveluiden resursseihin tehtävä välitön tarkastus ja erityisesti Ylä-Kainuun ja Kajaanin akuuttihoidon osalta on ryhdyttävä välittömiin toimiin, jotta laitos/hoitokotipaikkojen määrä tarkastellaan uudelleen ja terveyskeskusten/asemien/akuuttihoidon ylipaikoilla olevat vanhukset sijoitetaan nopeasti vapaina oleviin hoitopaikkoihin
  160 Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry/Mäntykoti on ilmoittautunut palvelusetelijärjestelmään vanhusten kotihoitopalvelujen palveluntuottajaksi
  161 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin neuvottelukunnan asettaminen
  162 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Suomen Terveystalo Oy
  163 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Kentaura Oy
  164 Viranhaltijapäätökset
  165 Pöytäkirjat
  166 Sosiaali- ja terveysministeriö/Kunnat saavat kehitysrahaa syrjäytymisen ehkäisyyn
  167 Sosiaali- ja terveysministeriö/Kunnat voivat hakea mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseen kokeiluun
  168Ilmoitusasiat
  169 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Hiltunen Kari apteekkari
  Keränen Pentti sairaalainsinööri
  Hämäläinen Markku henkilöstöjohtaja


©