Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.05.2011 klo 10.00 - 13.13


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  170 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  171 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  172 Sosiaali- ja terveysjohtajan viran määräaikainen täyttäminen
  173Terveysasemien toiminnan organisointi ja johtaminen
  174 Asumis- ja hoivapalvelujen järjestäminen Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kesäheinä 2:n tiloihin
  175 Periaatepäätös Kuusanmäen uudisrakentamisesta
  176Aikuissosiaalipalvelujen järjestelyt
  177Aikuisten mielenterveyspalveluiden tilajärjestelyt
  178 Talouden seurantaraportti 1.1.-31.3.2011
  179 Kajaanin vanhusneuvoston aloite/Ikääntyvien asiointipalvelut huolestuttavat Kajaanin vanhusneuvostoa
  180 Kajaanin vanhusneuvoston aloite/Taksin kuljetuspalvelu ei toimi - tuttu ja turvallinen taksinkuljettaja takaisin
  181 Kontion ja Tuupalan koulujen vanhempainyhdistys ry:n aloite/Lasten ja nuorten ehkäisevä hampaiden hoito
  182Valtuustoaloite: Maakunnan sosiaali- ja terveystoimen sähköisten palvelujen kehittäminen
  183 Valtuustoaloite: Terveysauton toiminnan järjestäminen
  184 Tilatyöryhmän asettaminen Sotkamossa sosiaali- ja terveystoimialan käytössä olevien tilojen kokonaissuunnittelua varten
  185Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategia vuosille 2011-2015, "Terveempi Pohjois-Suomi"
  186 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen yhteinen potilaskohtainen kustannuslaskenta ja tuotteistus
  187 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2011
  188Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä toistaiseksi voimassaolevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen
  189 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/HALO-neuvottelukunnan asettaminen
  190 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastukset sosiaalihuollon toimintayksiköihin ilman ennakkoilmoitusta
  191 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla/JYTY
  192 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla/JUKO ry
  193 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla/TEHY Kainuu ry
  194 Kuntatyönantajat/Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus - mahdollisuus tehtävien ja työnjaon uudistamiseen
  195 Kuntatyönantajat/Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutos - kaksoislaillistus poistuu 1.5.2011 alkaen
  196 Valvira/Julkisen vallan käyttöön liittyvät vaatimukset otettava huomioon ulkoistettaessa sosiaali- ja terveyspalveluja
  197 Sosiaali- ja terveysministeriö/Potilaat saavat terveyskeskuspalveluja hoitosuunnitelman mukaan myös oman kunnan ulkopuolelta
  198 Viranhaltijapäätökset
  199 Ilmoitusasiat
  200 Katsaus
  201 Työehtosopimusten piiriin kuulumattomien vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkojen korvausperusteen muutos 1.6.2011

 Osallistuja   Tehtävä
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pääkkönen Matti varajäsen
  Ahonen Esa va.sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Westerinen Hannu palvelussuhdepäällikkö
  Ylävaara Helena perhepalvelujohtaja


©