Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 08.06.2011 klo 10.00 - 12.06


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  203 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  204 Talvivaaran kaivoksen tarkkailuraportti vuodelta 2010
  205Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen
  206Sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille vuonna 2011 myönnettävät kohdeavustukset
  207 Kainuun maakunta -kuntayhtymän ryhmäkodeissa asuvilta kehitysvammaisilta asukkailta perittävä aterian hinta 1.8.2011 alkaen
  208 Valtuustoaloite: Omaishoidontuki määrärahat
  209 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2011
  210 Seurantaryhmän nimeäminen Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (2009-2013) varten
  211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Doc Finland Oy
  212 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Minnan Hoitokoti Oy
  213 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Oorninki Oy
  214 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Osuuskunta Sotkamon Monitaiturit
  215 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Sonoröntgen Oy
  216 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Sotilaslääketieteen Keskus Kajaanin varuskunnan terveysasema
  217 Lääkehoidosta ja lääkkeiden käsittelystä kotiin annettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
  218 Tupakasta vieroituksen järjestäminen sairaaloissa ja terveyskeskuksissa
  219 Sosiaali- ja terveysministeriö/Synnytyssairaaloiden ja neuvoloiden yhteistyötä tiivistettävä
  220 Ilmoitusasiat
  221 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Ahonen Esa va.sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Nykänen Päivi ymp. th:n tulosalujoahtaja


©