Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 29.06.2011 klo 10.00 - 15.13


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  222 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  223 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  224 Sosiaali- ja terveyslautakunnan syyskauden 2011 kokousaikataulu
  225 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset
  226 Ensihoitokeskus
  227 Perusterveydenhuollon päivystystoiminta - virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys
  228 Kuhmon terveysaseman vastaanottotoiminta
  229 Vanhusten ympärivuorokautisia hoitopaikkoja odottavien seurantatiedot
  230 Valtuustoaloite: Vanhuspalveluiden resursseihin tehtävä välitön tarkastus ja erityisesti Ylä-Kainuun ja Kajaanin akuuttihoidon osalta on ryhdyttävä välittömiin toimiin, jotta laitos/hoitokotipaikkojen määrä tarkastellaan uudelleen ja terveyskeskusten/asemien/akuuttihoidon ylipaikoilla olevat vanhukset sijoitetaan nopeasti vapaina oleviin hoitopaikkoihin
  231 Sotkamon päivystys
  232 Suomussalmen iltapäivystyksen järjestäminen
  233Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Tieto toiminnaksi -lapsiperheiden päihdepalvelujärjestelmän kehittäminen Kainuuseen
  234Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/Vanhat vireeseen - Kainuun osahanke
  235Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2010
  236Talouden ja toiminnan kehykset sekä suunnitteluohjeet vuosille 2012-2015
  237Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1.-30.4.2011
  238Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjausten päivittäminen
  239 Virka-aikainen lääkäritoiminta ja arkipäivystys terveysasemilla/Coronaria Hoitoketju Oy
  240 Suomussalmen viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen lääkäripalvelujen tuottaminen/Attendo MedOne Oy
  241 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Hoitopalvelu Jasmin avoinyhtiö
  242 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Valvontapäätös
  243 Viranhaltijapäätökset
  244 Pöytäkirjat
  245 Seurantaryhmän nimeäminen Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (2009-2013) varten
  246 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/HES Sairaankuljetus Oy
  247 Ikääntyneiden palvelut osaksi sosiaalihuoltouudistusta
  248 Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa
  249 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote/ Palvelusetelin laajempi käyttö tehostaisi julkista palvelua
  250 Syövän hoidon viiveisiin on puututtava
  251 Ilmoitusasiat
  252 Katsaus
  253 Eron myöntäminen hallintoylihoitaja Helena Heikkiselle

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Räisänen Pauliina varajäsen
  Rusanen Veikko varajäsen
  Ahonen Esa va.sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja
  Heikkinen Helena P. hallintoylihoitaja
  Angerman Jukka ensihoitopäällikkö
  Pohjanpaju Marko erikoistuva lääkäri
  Härkönen Laila hankintapäällikkö
  Kilpeläinen Turo Kajaanin AMK:n rehtori


©