Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2011 klo 10.00 - 11.50


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  254 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  255 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  256 Fysio-, jalka- ja lymfaterapiapalveluiden sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluiden hankinta vuosille 2009-2012 -päätöksen muuttaminen
  257 Viranhoitomääräys perhepalvelujohtaja Marja-Liisa Komulaiselle
  258 Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon vastuualueen tulosyksikköjaon täydentäminen 1.9.2011 alkaen
  259 Rintamaveteraaneille kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut
  260Talouden seurantaraportti 1.1.-30.6.2011
  261Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan muutokset 1.9.2011
  262 Eläinlääkintähuollon päivystysnumeron maksullisuus
  263 Päätösvallan delegointi elintarvikelain (23/2006) mukaisissa asioissa
  264Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi
  265 Sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille vuonna 2011 myönnettävät kohdeavustukset/oikaisuvaatimus Turinatupa
  266Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjausten päivittäminen/oikaisuvaatimus Riitta-Liisa Oikarinen
  267Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan liitto ry:n kannanotto ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtymisestä kunnilta sairaanhoitopiireille
  268 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Koti- ja siivouspalvelu Helpperi
  269 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Koti- ja hoivapalvelu Merina
  270Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kotipalvelu Auringolla Oy
  271 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Silmäasema Fennica Oy
  272 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Suomen Terveystalo Oy
  273 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Nuorten Ystävät-palvelut Oy
  274 Sosiaali- ja terveystoimialan lupa- ja valvontavirasto/Coronaria Hoitoketju Oy
  275 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Aijan Hammas Oy
  276 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/KVPS Tukena Oy
  277 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Sotkamon Fysioterapia Ky
  278 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/Suomen invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit ry
  279 Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa kokeillaan YTHS-mallia
  280 Sairaankuljetuksen korvaustaksat nousevat 1.8.2011 alkaen
  281 Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää toimeksiantosopimuksella 1.8.2011 alkaen
  282 Vanhusten ravitsemus ympärivuorokautisessa hoidossa
  283 Yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvontaa vahvistetaan
  284 Viranhaltijapäätökset
  285 Ilmoitusasiat
  286 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Ahonen Esa va.sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Huttu Lauri mh:n edustaja


©