Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 315
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta
§ 30
17.08.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 292
07.09.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 315
28.09.2011

 

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen 01.01.2012 voimaan tulevan asiakashinnaston hyväksyminen

 

KTTJK § 30
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen asiakashinnaston tarkistus on tehty viimeksi 01.04.2011. Kohonneiden kustannusten vuoksi on syytä tehdä 5 %:n korotus hintoihin, liite 2. Työnantajille on ilmoitettava asiakashintojen korotus kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

 

Toimitusjohtajan ehdotus:

 

Johtokunta hyväksyy 01.01.2012 voimaan astuvan Kainuun Työterveys -liikelaitoksen asiakashinnaston ja toimittaa sen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi.

 

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta:

 

Johtokunta hyväksyi 01.01.2012 voimaan astuvan Kainuun Työterveys -liikelaitoksen asiakashinnaston ja toimittaa sen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

STLTK § 292

 

Liitteenä on Kainuun Työterveys -liikelaitoksen omalta osaltaan hyväksymä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi toimittama 1.1.2012 voimaan astuva asiakashinnasto.

 

Liite nro: 1

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautaunta hyväksyy liitteen mukaisen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan esittämän asiakashinnaston 1.1.2012 alkaen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokoikseta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 11:54-12:03. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys.

 

Keskustelun kuluessa va. sosiaali- ja terveysjohtaja esitti asian siirtämistä seuraavaan kokoukseen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi asian siirtämisen seuraavaan kokoukseen.

________

 

 

KTTJK § 30
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen asiakashinnaston tarkistus on tehty viimeksi 01.04.2011. Kohonneiden kustannusten vuoksi on syytä tehdä 5 %:n korotus hintoihin, liite 2. Työnantajille on ilmoitettava asiakashintojen korotus kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

 

Toimitusjohtajan ehdotus:

 

Johtokunta hyväksyy 01.01.2012 voimaan astuvan Kainuun Työterveys -liikelaitoksen asiakashinnaston ja toimittaa sen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi.

 

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta:

 

Johtokunta hyväksyi 01.01.2012 voimaan astuvan Kainuun Työterveys -liikelaitoksen asiakashinnaston ja toimittaa sen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

STLTK § 292

 

Liitteenä on Kainuun Työterveys -liikelaitoksen omalta osaltaan hyväksymä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi toimittama 1.1.2012 voimaan astuva asiakashinnasto.

 

Liite nro: 1

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautaunta hyväksyy liitteen mukaisen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan esittämän asiakashinnaston 1.1.2012 alkaen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 11:54-12:03. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys.

 

Keskustelun kuluessa va. sosiaali- ja terveysjohtaja esitti asian siirtämistä seuraavaan kokoukseen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi asian siirtämisen seuraavaan kokoukseen.

________

 

STLTK § 315

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautaunta hyväksyy liitteen mukaisen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan esittämän asiakashinnaston 1.1.2012 alkaen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13:10-13:17. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©