Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 318Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 232
29.06.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 318
28.09.2011

 

Suomussalmen iltapäivystyksen järjestäminen

 

STLTK § 232

 

Ylä-Kainuun arki-iltapäivystys on järjestetty Suomussalmen terveysasemalla maanantaista - perjantaihin. Päivystyksen lääkäri työstä on vastannut Suomussalmen terveysaseman lääkärit. Suomussalmen lääkäri tilanne on ollut huono jo pidempään ja elokuusta alkaen lääkäritilanne entisestään huononee. Seitsemästä lääkärin virasta on täytetty elo-syyskuun aikana 3-4. Huonosta lääkäritilanteesta johtuen päivystyskuormitus tulee olemaan virkalääkäreille kohtuuton. Virkalääkärit vastaavat virkatyönään Suomussalmen terveyskeskussairaalan toiminnasta (40 sairaansijaa), virka-aikaisesta lääkärin vastaanotto- ja päivystystoiminnasta ja vanhuspalveluiden lääkärityöpanoksesta.

 

Suomussalmen vastaanotolla hoitohenkilökunnan määrä on toimintaan nähden minimaalinen, toiminnan muutoksista ja sairaankuljetuksen lisääntyneistä hälytyksistä johtuen. Sairaankuljettajaresurssit ovat vähenevässä määrin olleet vastaanoton käytettävissä. Hoitohenkilökunnan vajetta on aiheuttanut myös puute koulutettuista sijaisista.

 

Asian valmistelussa on huomioitu myös työterveyshuollon esiin nostamat muutostarpeet.Työterveyshuolto suosittaa joko lisäämään henkilöstön määrää tai vaihtoehtoisesti harkitsemaan terveyskeskuksen vastaanottoaikojen rajaamista/lyhentämistä.

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh. 0500 686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Arki-iltapäivystyksen aukioloaikaa supistetaan siten, että päivystys toimii elo- syyskuun aikana ma - pe 15.30 - 18.00.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

STLTK § 318

 

Tilanne ei ole olennaisesti parantunut edellä kerrotusta.

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää jatkaa Suomussalmen terveysaseman arki-iltapäivystyksen supistettua aukioloaikaa siten, että päivystys toimii loka-joulukuun aikana ma - pe 15.30 - 18.00.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©