Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 320
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 320
28.09.2011

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ryhmäkodeissa asuvilta kehitysvammaisilta asukkailta perittävä aterian hinta 1.8.2011 alkaen

 

STLTK § 320

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 08.06.2011 §:ssä 207 päättänyt, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän ryhmäkodeissa asuvilta kehitysvammaisilta peritään kuntien ruokapalveluista ostetuista aterioista vain elintarvikkeiden osuus siinä suhteessa kuin he ovat aterioita syömässä.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän omissa ryhmäkodeissa on kahdenlaista käytäntöä aterioiden valmistuksessa ja maksun perinnässä: ateriat on valmistettu itse tai ateriat on ostettu kuntien ruokapalvelusta. Kun ruoka on tehty ryhmäkodissa, asukkailta perittävät kustannukset ovat muodostuneet vain elintarvikkeiden hinnasta. Elintarvikekustannukset on jaettu kuukausittain asiakkaiden kesken. Kun ateriat on ostettu ruokapalvelun kautta, kehitysvammaisilta asukkailta on peritty maksu, johon on sisältynyt aterian valmistuskustannukset ja kuljetuskustannukset. Tämä käytäntö on ollut voimassa 31.7.2011 saakka.

 

Kehitysvammaisten ryhmäkotien aterioista perittävien maksujen laskutus yhtenäistetään ja muutetaan seuraavasti: Jokaiselle ateriatyypille määritellään yksikkökohtainen hinta (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala ja välipala). Laskutuksen pohjana on elintarvikkeet ajalta tammi-kesäkuu 2011. Kustannukset jaetaan aterioiden määrällä, joka sisältää kaikki ateriatyypit. Saatu luku on yhden suoritteen hinta. Laskettaessa eri ateriatyyppien hintaa, käytetään suhdelukuja. Käytetyllä laskelmalla asiakkaat maksavat vain elintarvikkeiden hinnan. Ennalta ilmoitetuista poissaoloista (vähintään viisi päivää) ei peritä ateriamaksua.

 

Suoritteiden kertoimet ovat:


- aamupala 0,5

- lounas 1

- välipala 0,3

- päivällinen 0,8

- iltapala 0,3

 

Esityslistan liitteenä ovat yksikkökohtaiset ateriamaksut.

 

Liite nro: 8

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Marja-Liisa Komulainen, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 Lisätietoja asiasta antaa ja va.sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän kehitysvammaisten ryhmäkodeissa asuvilta peritään liitteenä olevan laskelman mukaiset maksut 1.8.2011 alkaen. Maksukäytännön toimivuus ja hinnat tarkistetaan tammikuussa 2012.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©