Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 321Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 321
28.09.2011

 

Anomus kohdeavustuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen/KAPOVA ry

 

241/21/213/2011

 

STLTK § 321

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi 8.6.2011 § 206 Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys KAPOVA ry:lle kohdeavustuksena 1.000 euroa markkinakatu tapahtuman kuluihin.

 

KAPOVA ry on 19.9.2011 saapuneella, puheenjohtaja Janne Vaattovaara-Vannisen allekirjoittamalla, kirjeellä anonut sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.6.2011 myöntämän kohdeavustuksen käyttötarkoituksen muutosta.

 

Kainuun kansanterveys- potilas- ja vammaisjärjestöt KAPOVA ry on saanut myönteisen päätöksen käyttää yhdistyksille tarkoitettua kohdeavustusta 1000 euroa kävelykatu tapahtumaan heinäkuussa,jossa nostettaisiin esteettömyys asiaa esille. Tuo tilaisuus ei valitettavasti toteutunut, koska usea järjestöaktiivi oli oman yhdistyksensä puitteissa kiinni jo kävelykadun esittelypisteissä ja suunniteltu tapahtuma olisi vaatinut 15 hengen panostuksen järjestelyihin.

 

Anomme nyt mahdollisuutta käyttää tuota avustusta toiseen tarkoitukseen.

 

Uusi käyttötarkoitus olisi kutsua avoimesti kaikki Kainuun järjestötoimijat ja järjestötoiminnasta kiinnostuneet koolle miettimään yhteistyön mahdollisuuksia KAPOVA ry:n kautta. Avoin kutsu olisi Kotiseutuplussassa, sähköpostina KAPOVA ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja nähtävissä Viestivä Kainuu hankkeen nettisivuilla. Tilaisuus järjestettäisiin Joutenlammen leirikeskuksessa 9.10. klo 13.00 - 17.00. Ohjelmassa olisi KAPOVA ry:n toiminnan esittelyä ja ryhmätyöskentelyä. Ryhmätyöskentelyllä haettaisiin uusia yhteistyön muotoja järjestöjen välille ja kerätään ideoita, joilla kehittää järjestötoimintaa edelleen. Mukaan pääsisi 70 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Avustus kattaisi tilavuokran, ruokailun ja kyydityksistä koituvia kuluja."

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

1) hyväksyy KAPOVA ry:n anomuksen 8.6.2011 myönnetyn kohdeavustuksen käyttötarkoituksen muutoksen ja

 

2) antaa KAPOVA ry:lle luvan käyttää 1.000 euron suuruisen avustuksen 9.10.2011 järjestettävän tilaisuuden kustannuksiin esityksen mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©