Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 322Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 322
28.09.2011

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/Kajaanin Kotiavustusyhdistys ry

 

STLTK § 322

 

Kajaanin Kotiavustusyhdistys ry on 28.8.2011 lähettämällään kirjeellä ilmoittanut korottaneensa siivouspalvelumaksujansa ajalle 1.3.-31.12.2011.

 

Yhdistys on Kainuun maakunta-kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmässä ja antaa siivouspalveluja sotiemme veteraaneille.

 

Yhdistyksen osoite on Uudenkyläntie 54, 87830 Nakertaja.

 

Yhdistyksen ilmoittama uusi hinta ilman arvonlisäveroa on:

19 euroa/h (entinen hinta 17 euroa/h)

 

Lisätietoja asiasta antaa maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo Inget puh. 044-7970310 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Kotiavustusyhdistys ry:n ilmoituksen hinnan korotuksesta ajalle 1.3.-31.12.2011.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©