Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 324Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 324
28.09.2011

 

Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä

 

STLTK § 324

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 5.9.2011 antanut asettamispäätöksen STM066:02/2011 sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan Pohjois-Suomen alueellisesta johtoryhmästä.

 

Johtoryhmän toimikausi on 5.9.2011-30.4.2015. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma käynnistyy vuoden 2012 alusta (ohjelmakausi 2012-2015). Ohjelmassa määritellään muun muassa ohjelmakauden keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet ja niiden toteuttamista tukevat uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset sekä valtion sosiaali- ja terveydenhuollon alue- ja keskushallintoon kohdistuvat, ohjelman toteuttamista koskevat tavoitteet ja toimenpidesuositukset.

 

Tavoitteena on tuoda kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden näkemykset kansalliseen ohjelman valmisteluun ja edistää kansallisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista alueilla.

 

Alueellisten johtoryhmien tehtävistä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä. Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on asetuksen 4 §:n mukaan:

1) laatia sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman alueelliset toimeenpanosuunnitelmat, joilla edistetään kansallisten tavoitteiden saavuttamista ja joissa yhteen sovitetaan valtakunnalliset kehittämistyön linjaukset ja johtoryhmän toimialueen kehittämistarpeet;

 

2) tehdä esityksiä neuvottelukunnalle toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoa;

 

3) antaa neuvottelukunnalle lausunto niistä alueensa hankkeista, jotka ovat hakeneet sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 5 b §:ssä tarkoitettua valtionavustusta sekä

 

4) hoitaa lisäksi ne tehtävät jotka määrätään erikseen sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätöksessä taikka jotka neuvottelukunta määrää.

 

Työryhmän organisointi:

puheenjohtajisto:

- puheenjohtaja Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulu

- varapuheenjohtaja Matti Ansala, apulaiskaupunginjohtaja, Rovaniemi

jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet):

- Liisa Niiranen, perusturvajohtaja, Kemi (henkilökohtainen varajäsen Auvo Kilpeläinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kemijärvi)

- Timo Peisa, terveyskeskuksen johtava lääkäri, Ranua (Ulla Ylläsjärvi, terveyskeskuksen johtava lääkäri, Kolari)

- Vesa Isoviita, perusturvajohtaja Kuusamo (Keijo Koski, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, Oulu)

- Sinikka Soukka, henkilöstöpäällikkö, Kallion perusturvakuntayhtymä, Ylivieska (Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja Kalajoki)

- Kirsti Ylitalo, johtaja Oulunkaaren kuntayhtymä (Eeva Maarit Valkama, perusturvajohtaja, Liminka)

- Jussi Salminen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kokkola (Tarja Oikarinen-Nybacka, peruspalvelujohtaja, Peruspalveluliikelaitos JYTA, Kannus)

- Maire Ahopelto, sosiaali- ja terveysjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä (Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä)

- Hannu Leskinen, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)

- Hannu Pajunpää, johtaja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Eva Salomaa, johtaja, Lapin sairaanhoitopiiri)

- Anne Mustakangas-Mäkelä, kehittämispäällikkö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, Oulu (Jussi Kemppainen, toiminnanjohtaja, Oulun seudun setlementti)

- Piia Ruotsala, sosiaali- ja terveyssihteeri, Saamelaiskäräjät ( Ristenrauma Magga, SámiSoster ry)

- Marja-Leena Kärkkäinen, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -osaston johtaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Ritva Kauhanen, maakunta-asiantuntija, Lapin liitto)

- Anneli Pouta, osastonhoitaja, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (Juha Fränti, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos)

- Petri Kinnunen, johtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, POSKE, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö, Oulu (Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE, Lapin toimintayksikkö, Rovaniemi)

- Marja Irjala, pääsihteeri Nuorten ystävät ry (Veli-Pekka Cajan, toimitusjohtaja, Respecta Oy)

- Anneli Pohjola, johtaja, sosiaalityön laitos, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto (Kari Virolainen, johtaja, sosiaali- ja terveysalan yksikö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu)

- Pekka Honkanen, yleislääketieteen professori, Oulun yliopisto, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, yleislääketieteen professori, Oulun yliopisto)

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön 5.9.2011 antaman asettamispäätöksen STM066:02/2011, jolla se on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan Pohjois-Suomen alueellisen johtoryhmän.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©