Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 325Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 325
28.09.2011

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/Kimmo Piiroinen Oy

 

964/61/616/2011

 

STLTK § 325

 

Kimmo Piiroinen Oy on pyytänyt sosiaali- terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen seuraavasti:

 

1) Kimmo Piiroinen Oy c/o Mehiläinen Oy/Lääkärikeskus Helsinki

Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lääkäripalveluista lääkärin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu lääkäri Heini Maaret Piiroista.

 

2) Kimmo Piiroinen Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Kamppi

Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lääkäripalveluista lääkärin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu lääkäri Heini Maaret Piiroista.

 

3) Kimmo Piiroinen Oy/Oulun seutu

Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään terapeuttisesta toiminnasta psykoterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuntien alueella. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään psykoterapeutti Kimmo Olavi Piiroista.

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 7.9.2011 antamallaan päätöksellä VAL-2011-00320/So-35ml myöntänyt Kimmo Piiroinen Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen seuraavasti:

 

Kimmo Piiroinen Oy c/o Mehiläinen Oy/Lääkärikeskus Helsinki ja Kimmo Piiroinen Oy c/o Suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Kamppi

Yksiköissä tuotettaviksi palveluiksi on hyväksytty avohoidon lääkäripalveluista lääkärin vastaanottotoimintaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi Valvira on hyväksynyt laillistettu lääkäri Heini Maaret Piiroisen.

 

Kimmo Piiroinen Oy/Oulun seutu

Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi on hyväksytty terapeuttisesta toiminnasta psykoterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuntien alueella. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi Valvira on hyväksynyt psykoterapeutti Kimmo Olavi Piiroisen.

 

Palvelun tuottaja on tehnyt Valviralle ilmoituksen toiminnan aloittamisesta 7.9.2011.

 

Terveydenhuollon palvelujen tuottajan on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan Valviralle. Mikäli palvelujen tuottaja muuttaa päätöksessä tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen, sen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti Valviralle. Palveluja annettaessa on toimintayksiköissä oltava toiminnan edellyttämä henkilökunta.

 

Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 7.9.2011 antaman päätöksen VAL-2011-00320/So-35ml, jolla se on myöntänyt Kimmo Piiroinen Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©