Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 328Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 328
28.09.2011

 

Viranhaltijapäätökset

 

STLTK § 328

 

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä sovittiin 9.5.2005, että tulosaluejohtajien viranhaltijapäätökset viedään tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

 

Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajien tekemät viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi edellisen kerran 24.8.2011 § 284, jonka jälkeen tulosaluejohtajat ovat tehneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti:

 

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen

ajalla 16.8.-31.8.2011

 

- §:t 153-156 ja 208 ovat saatavien poistopäätöksiä

 

Hankintapäätökset:

- § 157 siirtoliittymän hankinta Efficaan

 

Muut päätökset

- §:t 158-207 työsuhteiden täyttö- ja täyttämättäjättämis- sekä nimikemuutospäätöksiä

- § 208 EVO-tutkijakuukaudet vuosille 2012-2013

 

päätökset §:t 20110021-22, 20110127- 138

- henkilöstön palkkaus-, vuosi- ja sairausloma-, työaikavapaa- ja virkamatkapäätöksiä.

 

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen

ajalla 20.6.-19.9.2011

 

- päätökset §:t 20110009-25 ja 20110062-85 ovat henkilöstön palkkaus-, koulutus- ja työaika-, aktiivi- ja opintovapaa- sekä sairauslomapäätöksiä

 

- vuosilomapäätökset §:t 20110056-67

 

Muut päätökset:

- terveydensuojelulain 15 §:n sekä elintarvikelain 15 §:n ja 21 §:n sekä lääkelain 54 a §:n mukaisia päätöksiä §:t 76 - 98

- korvauspäätös § 1

Hankintapäätös: -

 

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipäätökset: §:t 8 - 10

 

 

Hallintoylilääkäri Esa Ahonen

ajalla 2.5.-6.9.2011

 

- §:t 11 - 14 hallinnolliset lupapäätöksen tutkimuksiin

 

 

Sairaanhoidon palvelujen tulosaluejohtaja Esa Ahonen

ajalla 29.4.-12.9.2011

 

- päätökset §:t 20110007-22 ja 20110057-151 ovat henkilöstön koulutus-, sairausloma-, työaika-, aktiivi- ja palkallinen virkamatka- sekä vanhempainvapaapäätöksiä

 

- vuosilomapäätökset §:t 20110116, 20110128, 201110132, 20110135, 20110138, 20110143-144, 2011159, 2011168, 20110171, 20110174, 20110177, 20110180, 20110185, 20110189, 20110191, 20110193, 20110195, 20110198, 20110204-205, 20110209, 20110215, 20110217, 20110240, 20110243 ja 20110257

 

Muut päätökset: §:t 4 - 8

- viran- ja työsopimussuhteisen tehtävän täyttämis- sekä virkamääräyspäätöksiä

 

Hankintapäätökset: § -

 

 

Terveysjohtaja Mauno Saari

ajalla 26.4.-21.9.2011

 

- päätökset §:t 20110002-21, 20110029-82 ovat henkilöstön palkkaus-, palkkaus/palvelussuhdemuutos-, sairausloma-, työaika- ja aktiivivapaa-, virkamatka- ja koulutuspäätöksiä

 

- vuosilomapäätökset §:t 20110015, 20110017-19, 20110023, 20110027-28

 

Muut päätökset: §:t 11-23

- viran ja työsopimussuhteisten tehtävien täyttöpäätöksiä

 

Hankintapäätökset: §:t -

 

 

Va. terveysjohtaja Esa Ahonen

ajalla 30.6.2011

- § 16 sijaisuuden hoito

 

 

Perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara

ajalla 18.8.-29.8.2011

- päätökset §:t 20110021-22 ovat henkilöstön virkamatkapäätöksiä

 

- vuosilomapäätökset §:t -

 

Muut päätökset: § 36

- ma. sosiaalityöntekijän valintapäätökset

 

Hankintapäätökset § -

 

 

Perhepalvelujohtaja Marja-Liisa Komulainen

ajalla 30.8.-15.9.2011

- päätökset §:t 20110001-3 ovat henkilöstön virkamatka-, palkallinen virkavapaa- ja sairauslomapäätöksiä

 

- vuosilomapäätökset §:t -

 

Muut päätökset: §:t 37-38

 

- työsuhteiden täyttö- ja eron myöntämispäätökset

 

Hankintapäätökset § -

 

 

Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen

ajalla 12.8.-15.9.2011

- päätökset §:t 2011004245 ovat henkilöstön työaikavapaapäätöksiä

 

- vuosilomapäätökset § 20110013-15

 

Muut päätökset: § -

 

Hankintapäätökset: § 6

- Sotkamon vanhuspalvelun päivätoiminta

 

Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan hallinto-osastolla, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksessa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei tässä kokouksessa tiedoksi saatettuja viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©