Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 330Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 330
28.09.2011

 

Katsaus

 

STLTK § 330

Va. sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi lautakunnalle katsauksessa tiedoksi:

 

1) vuoden 2011 taloustilanne

 

2) vuoden 2012 talousarvionvalmistelutilanne

 

3) aluehallintoviraston vanhuspalveluiden yksiköihin tekemistä tarkastuksista

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Aki Karjalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa klo 13:37.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©