Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 309Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 227
29.06.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 289
07.09.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 309
28.09.2011

 

Perusterveydenhuollon virka-ajan, arki-iltojen, viikonloppujen- ja juhlapyhien päivystystoiminta Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklikalla sekä Kajaanin seudun sairaalan akuutti ja kuntoutusyksikön osastokierrot

 

STLTK § 227

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hankintatoimistossa on valmisteltu tarjouspyyntöä perusterveydenhuollon päivystystoiminta - virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystyksen hankintakokonaisuudesta toimintatakuulla ajalle 1.1.2012-31.12.2013 (optio vuosille 2014 ja 2015).

 

Tarjouspyynnön luonnos lähetetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle esityslistan erillisliitteenä.

 

Erillisliite nro: 2

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh. 0500 686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy tarjouspyynnön.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin hankintapäällikkö Laila Härköstä hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 11:33-12:18.

 

Kari Nikulainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 11.59.

 

Keskustelun kuluessa va. sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan, että hankintatoimisto tekee keskustelussa esiin nousseet muutokset tarjouspyyntö -luonnokseen ja asia tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn 24.8.2011 kokouksessa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi va. sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen.

____________

 

STLTK § 289

 

Hankintatoimistossa on valmisteltu lautakunnan edellyttämillä muutoksilla päivitetty tarjouspyyntö perusterveydenhuollon päivystystoiminta - virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys palveluiden kilpailuttamista varten. Päivitetty tarjouspyyntö -luonnos jaetaan lautakunnalle esityslistan erillisliitteenä.

 

Erillisliite nro: 1

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy perusterveydenhuollon päivystystoiminta - virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys -tarjouspyynnön hankintakokonaisuudesta toimintatakuulla ajalle 1.1.2012-31.12.2013 (optio vuosille 2014 ja 2015) erillisliitteen nro 1 mukaisena.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtaja veti asian pois listalta.

___________

 

STLTK § 309

 

Erillisliite nro: 2

 

Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh. 08 6156 2000, 044 797 0200 ja va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy erillisliitteen nro 2 mukaisen Perusterveydenhuollon virka-ajan, arki-iltojen, viikonloppujen- ja juhlapyhien päivystystoiminta Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalla sekä Kajaanin seudun sairaalan akuutti ja kuntoutusyksikön osastokierrot -tarjouspyynnön hankintakokonaisuudesta toimintatakuulla ajalle 1.1.2012-31.12.2013 (optio vuosille 2014 ja 2015).

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin hankintapäällikkö Laila Härköstä, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 11:41-12:09 sekä vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäällikkö Asta Komulaista ja hallintoylilääkäri Esa Ahosta, jotka olivat kokouksessa asian esittelyn aikana klo 11:57-12:09.

 

Sosiaali- ja terveyslautakuntakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©