Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 312Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 312
28.09.2011

 

Hallintoylihoitajan viran kelpoisuusehtojen muuttaminen

 

STLTK § 312

 

Maakuntavaltuusto on 15.12.2004 § 44 perustanut hallintoylihoitajan viran. Perustamispäätöksen mukaan hallintoylihoitaja toimii sosiaali- ja terveystoimen yhteisten palveluiden johdon tuessa. Kelpoisuusehtoina virkaan on hyväksytty tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamis- ja kehittämistehtävistä.

 

Maakunta -kuntayhtymässä on käynnissä kelpoisuusehtojen tarkistaminen. Hallintoylihoitajan viran uusiksi kelpoisuusehdoiksi on suunniteltu terveystieteiden ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi korkeakoulututkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja kokemusta hallintotehtävissä.

 

Maakuntavaltuuston 1.1.2008 § 109 hyväksymän Kainuun maakunnan hallintosäännön 24 §:ssä määritellään henkilöstön kelpoisuusehdoista seuraavaa:

 

"Henkilöstön kelpoisuusehdot niiden virkojen ja työsuhteiden osalta, joita ei ole määrätty laissa tai asetuksessa, määritellään erillisellä päätöksellä tai viranperustamispäätöksellä. Henkilöstön kelpoisuusehdot määrittelee se viranomainen, jolla on oikeus ottaa hänet palvelukseen. Ennen kelpoisuuden määrittelyä tulee asiassa kuulla henkilöstöjohtajaa.

 

Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

 

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti."

 

Henkilöstöjohtajaa on kuultu uusia kelpoisuusehtoja valmisteltaessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä hallintoylihoitajan viran uudet kelpoisuusehdot seuraavasti: terveystieteiden ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi korkeakoulututkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja kokemusta hallintotehtävissä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©