Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 313Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 313
28.09.2011

 

Hallintoylihoitajan viran haettavaksi julistaminen

 

STLTK § 313

 

Maakuntavaltuusto on 15.12.2004 § 44 perustanut hallintoylihoitajan viran. Perustamispäätöksen mukaan hallintoylihoitaja toimii sosiaali- ja terveystoimen yhteisten palveluiden johdon tuessa. Kelpoisuusehtoina virkaan on hyväksytty tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamis- ja kehittämistehtävistä.

 

Hallintoylihoitajan virka on julistettu haettavaksi 19.6.2011 julkaistulla lehti-ilmoituksella ja hakuaika on päättynyt 1.7.2011 klo 12.00. Hakuilmoituksessa on kelpoisuusehtona virkaan ollut terveystieteiden ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi korkeakoulututkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Tehtävä edellyttää kokemusta hallintotehtävissä, vahvaa perehtyneisyyttä hoitotyöhön, sen johtamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Virkaan tuli määräaikaan mennessä kahdeksan (8) hakemusta. Hakijoille on ilmoitettu 12.7.2011 lähetetyillä kirjeillä, että viran täyttöprosessissa on ilmennyt tekninen viivästyminen, jonka yhteydessä hakuaikaa joudutaan jatkamaan. Hakijoille on ilmoitettu, ettei virkaan ole nyt valittu ketään ja se julistetaan uudelleen haettavaksi syksyn 2011 aikana. Heille on ilmoitettu myös, että hakemukset otetaan huomioon tulevan uuden hakukierroksen yhteydessä syksyn 2011 aikana. Asian etenemisestä on luvattu myös ilmoittaa hakijoille kirjeitse.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi 29.6.2011 § 253 eron hallintoylihoitaja Helena Heikkiselle. Samalla lautakunta hyväksyi, että se päättää myöhemmin mahdollisesta hallintoylihoitajan viran auki julistamisesta.

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 

1) julistaa hallintoylihoitajan viran uudelleen haettavaksi lautakunnan 28.9.2011 § hyväksymillä kelpoisuusehdoilla

 

2) että virkaa aikaisemmin hakeneet hakijat otetaan huomioon uudessa haussa ilman uutta hakemusta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin lakimies Anu Huttusta, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana klo 12:49-13:07.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtaja esitti asian jättämistä pöydälle lisäselvitysten hankkimiseksi.

 

Hyväksyi pöydällejättöesityksen päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©